RPO: ubezwłasnowolnieni powinni mieć prawo głosu

Autor: RPO/Rynek Zdrowia • • 03 czerwca 2010 11:22

Automatyczne pozbawianie przez sądy osób ubezwłasnowolnionych prawa głosowania może stanowić naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

W związku z wyborami prezydenckimi biuro RPO dokonało analizy rozwiązań przyjętych w Konstytucji oraz w poszczególnych ordynacjach wyborczych pod kątem praw politycznych osób ubezwłasnowolnionych.

Odebranie osobom ubezwłasnowolnionym praw politycznych wynika z założenia, że z powodu choroby umysłowej, upośledzenia lub innych zaburzeń psychicznych nie mogą one samodzielnie i racjonalnie kierować własnym postępowaniem i decydować o swoich osobistych sprawach, nie powinny również mieć wpływu na rozstrzyganie spraw  publicznych – rzecznik przywołuje funkcjonujące w Polsce poglądy.

Jednak Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w ogłoszonym kilka dni temu wyroku stwierdził naruszenie przez Węgry art. 3 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Uznał mianowicie, że całkowity zakaz głosowania przez osoby częściowo ubezwłasnowolnione, bez względu na ich aktualny stan zdrowia, jest trudny do zaakceptowania.

Wyrok strasburski zapadł wprawdzie w sprawie przeciwko Węgrom, jednak autorytet Trybunału nie pozwala na zignorowanie jego orzeczeń przez inne państwa - strony Konwencji.

Dodatkowym argumentem dla RPO przeciwko automatycznemu odbieraniu osobom ubezwłasnowolnionym prawa do głosowania są rozwiązania francuskie, niemieckie i austriackie, gdzie istnieje możliwość indywidualnego oznaczenia przez sąd rodzajów czynności, które osoba poddana opiece może dokonywać samodzielnie, bez zgody przedstawiciela ustawowego.

W związku z tym  Stanisław Trociuk, zastępca RPO zwrócił się 1 czerwca do ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych kwestii i poinformowanie o zajętym w sprawie stanowisku.

Więcej: rpo.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum