RPO: trzeba szkolić policjantów do interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

Autor: oprac. IB • Źródło: RPO, Rynek Zdrowia28 czerwca 2022 17:03

Widzimy potrzebę szkolenia funkcjonariuszy Policji w zakresie interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. To szczególnie wrażliwa grupa - wskazuje Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO).

RPO: trzeba szkolić policjantów do interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
Trzeba szkolić policjantów do interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi - uważa RPO Fot. Shutterstock
  • W Biurze RPO odbyło się we wtorek seminarium eksperckie „Interwencje Policji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi”
  • Środki przymusu bezpośredniego to bardzo silny instrument, który może być stosowany tylko wówczas, kiedy nie ma innej możliwości. W przeciwnym wypadku możemy mówić o nadmiernej ingerencji - ocenia RPO
  • W kontekście stosowania tych środków, szczególnie wrażliwą grupą są osoby z zaburzeniami psychicznymi - przypomina
  • Trzeba walczyć o to, aby w przyszłości nie miały miejsca przypadki, w których interwencja policji kończy się tragicznie - wskazuje
  • Istnieje potrzeba wszechstronnego szkolenia funkcjonariuszy Policji w zakresie interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi - zaznacza Biuro RPO

W Biurze RPO odbyło się we wtorek seminarium eksperckie „Interwencje Policji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi” z udziałem przedstawicieli świata nauki i praktyki.

Jak informuje Biuro RPO, w spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT), Podkomitetu ONZ ds. Zapobiegania Torturom oraz Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (SPT), Komendy Głównej Policji, Komend Wojewódzkich i Powiatowych oraz policyjnych ośrodków szkoleniowych.

"Środki przymusu bezpośredniego mogą być stosowane tylko wtedy, gdy nie ma innej możliwości"

Rzecznik w wystąpieniu wprowadzającym podkreślił rolę, jaką pełni policja w każdym państwie prawa. Jak mówił prof. Marcin Wiącek, policja jest organem stojącym na straży życia i zdrowia obywateli, jak również takiej wartości, jaką jest bezpieczeństwo publiczne.

- Dla realizacji ochrony tych wartości policja powinna dysponować instrumentami adekwatnymi do zagrożeń, jakie się pojawiają. Takim instrumentem jest m.in. możliwość stosowania środków przymusu bezpośredniego - wskazywał RPO.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że jest to bardzo silny instrument, dlatego przy jego stosowaniu konieczne jest opieranie się na zasadzie proporcjonalności. RPO zaznaczył, że środki przymusu bezpośredniego mogą być stosowane tylko wówczas, kiedy nie ma innej możliwości. W przeciwnym wypadku możemy mówić o nadmiernej ingerencji.

"Osoby z zaburzeniami psychicznymi to szczególnie wrażliwa grupa"

RPO w kontekście stosowania tych środków w kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi podkreślił, że jest to szczególnie wrażliwa grupa.

Jak przypomina Biuro RPO, 11 kwietnia 2022 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemu stosowania kajdanek wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Obowiązujące standardy wykluczają bowiem stosowanie tych środków w praktyce psychiatrycznej.

Marcin Wiącek nawiązał również do ostatnich badań CBOS, według których poziom zaufania społecznego do policji wynosi 63 proc. Podkreślił, że aby to zaufanie utrzymać i budować należy pracować nad tym, aby zachowania policji były powszechnie odbierane jako mieszczące się w standardach właściwego postępowania. Trzeba walczyć o to, aby w przyszłości nie miały miejsca przypadki, w których interwencja policji kończy się tragicznie.

"Trzeba szkolić funkcjonariuszy Policji"

Rzecznik zwrócił także uwagę na istotną rolę edukacji i szkoleń nawiązując do skierowanej do funkcjonariuszy policji broszury przygotowanej przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur. Opisuje ona najważniejsze zasady prowadzenia interwencji wobec osób, które ze względu na swój stan wyłączający lub ograniczający świadomość, wymagają szczególnych oddziaływań ze strony funkcjonariuszy.

Zastępczyni RPO Hanna Machińska zgodziła się z wnioskiem, w którym podkreślono potrzebę wszechstronnego szkolenia funkcjonariuszy Policji oraz koniecznością zaznajomienia ich z raportem CPT. Zaznaczyła, że Biuro RPO jest zdeterminowane, żeby upowszechniać standardy interwencji i pozostaje do dyspozycji w zakresie uczestnictwa w szkoleniach.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum