RPO: są skargi o braku możliwości ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny

Autor: PWX/Rynek Zdrowia • • 01 lipca 2014 21:27

Do Rzecznika Praw Obywatelskich napływają skargi od osób wykluczonych z ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. W piśmie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej RPO poprosił o przedstawienie stanowiska i rozważenie możliwości podjęcia prac legislacyjnych w przedstawionym zakresie.

Sytuacja dotyczy np. rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy nabyli prawo do wcześniejszej emerytury i nie mają możliwości dokonania wyboru korzystniejszego świadczenia.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 5 pkt la ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z2013 r. poz, 1456 ze zm.) w sytuacji, gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

Wyłączenie takie powoduje, że nawet w sytuacji, gdy opiekun niepełnosprawnego dziecka lub osoby, której niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej (przed ukończeniem 25. roku życia), który ma ustalone prawo do świadczeń emerytalno-rentowych spełnia ustawowe warunki do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego nie ma on możliwości dokonania wyboru, czy będzie korzystał ze świadczenia pielęgnacyjnego, czy świadczenia emerytalno-rentowego.

Zdaniem Rzecznika istnieje potrzeba rozważenia możliwości wprowadzenia do ustawy o świadczeniach rodzinnych wyraźnej regulacji prawnej, umożliwiającej dokonanie wyboru korzystniejszego świadczenia w przypadku zbiegu uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego i świadczeń emerytalno-rentowych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum