RPO pyta co dalej z ubezpieczeniem zdrowotnym rolników

Autor: rpo.gov.pl/Rynek Zdrowia • • 11 lipca 2011 12:38

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do MZ w sprawie reformy systemu ubezpieczenia społecznego rolników, przypominając wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 października 2010 r., który uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą zobowiązanie budżetu państwa do finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników.

RPO pyta co dalej z ubezpieczeniem zdrowotnym rolników

Zobowiązanie państwa wynika z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. RPO zaznacza, że Trybunał orzekł, iż przepis art. 86 ust. 2 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych utraci moc obowiązującą z upływem 15 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP, co nastąpi w dniu 3 lutego 2012 roku.

Dlatego RPO wyraża obawę, czy w związku z tym przed dniem, w którym nastąpi utrata mocy dotychczas obowiązujących regulacji dojdzie do ich nowelizacji. Podkreśla, iż podniesiony problem dotyczy ponad 1,6 miliona rolników oraz członków ich rodzin, a niedotrzymanie terminu zakreślonego przez Trybunał Konstytucyjny może spowodować, iż ta grupa społeczna nie będzie podlegała ubezpieczeniu. W związku z tym istnieje ryzyko, że od dnia 4 lutego 2012 roku osoby te będą musiały samodzielnie pokrywać koszty z tytułu pobieranych świadczeń zdrowotnych.

Więcej: rpo.gov.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum