RPO o zmianach w zezwoleniu na prowadzenie apteki

Autor: RPO/Rynek Zdrowia • • 01 maja 2013 22:04

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie praktyki stosowanej przy wydawaniu zmienionego zezwolenia na prowadzenie apteki, gdy konieczność wydania takiej decyzji spowodowana jest zmianą adresu apteki, wynikającą z administracyjnej zmiany nazwy ulicy lub numeracji porządkowej nieruchomości.

RPO o zmianach w zezwoleniu na prowadzenie apteki
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Rzecznik spotkał się z praktyką, że Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wezwał podmiot prowadzący aptekę, który zgłosił zmiany danych określone w zezwoleniu na prowadzenie apteki, aby wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie zmiany przedmiotowego zezwolenia, pod rygorem cofnięcia zezwolenia w trybie art. 37ap ust. 1 pkt 3 Prawa farmaceutycznego.

Zdaniem wspomnianego organu administracji publicznej, zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę zmiany danych, o których mowa w art. 37ar, nie zwalania go z obowiązku złożenia wniosku o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki w trybie art. 155 K.p.a.

W ocenie Rzecznika, żaden przepis Prawa farmaceutycznego nie kreuje jednak takiego obowiązku po stronie podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie apteki. Nie można się również, zgodzić ze stanowiskiem, że niewystąpienie przez przedsiębiorcę z wnioskiem o zmianę zezwolenia w trybie art. 155 K.p.a., w przypadku zmiany danych zamieszczonych w zezwoleniu, powoduje powstanie niezgodnego z przepisami prawa regulującymi działalność objętą zezwoleniem stanu prawnego, który to stan przedsiębiorca może usunąć we własnym zakresie.

Skoro przepisy Prawa farmaceutycznego nałożyły na prowadzącego aptekę obowiązek zgłaszania organowi zezwalającemu wszelkich zmian danych określonych w zezwoleniu i podmiot ten wykonał obowiązek, zaś organ zezwalający jest władny do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zmiany tego zezwolenia, to brak jest podstaw do wzywania przedsiębiorcy do złożenia wniosku o zmianę zezwolenia, pod groźbą jego cofnięcia.

Więcej: http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum