RPO: o rozsypywaniu prochów zmarłych

Autor: RPO/Rynek Zdrowia • • 20 września 2010 12:36

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia w sprawie braku prawnej możliwości rozsypywania szczątków pochodzących ze spopielania zwłok w ogrodach pamięci, urządzanych na terenach cmentarzy.

We wnioskach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich pojawił się ponownie problem braku prawnej możliwości rozsypywania szczątków pochodzących ze spopielania zwłok w ogrodach pamięci, urządzanych na terenach cmentarzy.

Jak podaje RPO, z wniosków tych zdaje się wynikać rosnące zainteresowanie społeczne tym problemem. Taka forma pochówku stanowi bowiem nierzadko wyraz ostatniej woli zmarłego, która nie może być przez jego bliskich zrealizowana w sposób zgodny z prawem, bo nie przewiduje jej wielokrotnie nowelizowana ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Z odpowiedzi ministra infrastruktury na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w tej sprawie wynika, iż trwają konsultacje międzyresortowe nad powołaniem zespołu ds. opracowania projektu nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zaś merytoryczną i organizacyjną stroną nowelizacji ustawy zajmuje się Ministerstwo Zdrowia.

Rzecznik zwraca się więc z prośbą do resortu zdrowia o informację, czy i na kiedy przewidywane jest powołanie przedmiotowego zespołu i rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o cmentarzach.

Więcej: www.brpo.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum