RPO i MZ kwestionują uprawnienia policjantów do prewencyjnych badań trzeźwości

Autor: rpo.gov.pl/Rynek Zdrowia • • 23 listopada 2015 15:12

Minister Zdrowia podziela stanowisko RPO w sprawie nieprecyzyjnych przepisów dotyczących warunków i sposobu dokonywania badań prewencyjnych na zawartość alkoholu w organizmie prowadzących pojazdy - poinformowało w poniedziałek (23 listopada) Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kwestię przeprowadzania badań na zawartość alkoholu w organizmie reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym, która w przypadku warunków i sposobu ich wykonywania odwołuje się do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z jej przepisami warunkiem niezbędnym przeprowadzenia badania jest podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu.

W ocenie RPO nie jest więc możliwe stosowanie tych przepisów w odniesieniu do przeprowadzania prewencyjnych badań. Istniejące wątpliwości dotyczą sposobu, w jaki funkcjonariusze Policji powinni prowadzić takie badania i je dokumentować. Ponadto nie jest jasne, czy wobec braku wyraźnej regulacji są w ogóle uprawnieni do ich wykonywania.

W odpowiedzi na wystąpienie RPO, Minister Zdrowia poinformował, że w pełni podziela stanowisko Rzecznika. Wskazał, że regulacje w zakresie nadania Policji uprawnień żądania poddania się przez kierującego pojazdem badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, jako dotykające fundamentalnych, konstytucyjnie strzeżonych praw i obowiązków organów i obywateli, muszą być precyzyjnie uregulowane. Co więcej, muszą być one określone w akcie ustawowym i nie mogą być materią aktu wykonawczego, jakim jest rozporządzenie.

Minister zgodził się również z postulatem Rzecznika odrębnego uregulowania kwestii badań prewencyjnych na zawartość alkoholu w organizmie.

Czytaj: www.rpo.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum