RPO: czy zwolnienie lekarzy z posiadania kas fiskalnych jest zgodne z konstytucją

Autor: Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia • • 29 grudnia 2008 11:50

Rozporządzenie ministra finansów z 19 grudnia 2008 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia i rejestrowania fiskalnego obrotów kancelarii prawniczych i gabinetów lekarskich przy pomocy kas fiskalnych trafi do Trybunału Konstytucyjnego.

Wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją jednego z artykułów ustawy o podatku od towarów i usług zamierza złożyć Rzecznik Praw Obywatelskich. W połowie roku mówiło się już o zmianie rozporządzenia ministra finansów w tym zakresie, ale do tego nie doszło.

Opublikowana 24 grudnia nowelizacja rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU z 2008 r. nr 228, poz. 1510) utrzymuje zwolnienia w tym zakresie dla prawników (usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania) oraz usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich powyższa ustawa (art. 111 ust. 3) pozostawia nadmierną dowolność w zakresie ustalenia, komu przysługują zwolnienia, i jest niezgodna z konstytucją. Nie zawiera bowiem wystarczająco precyzyjnych wskazówek dla resortu wydającego rozporządzenie. Powinna jednoznacznie określać, na podstawie jakich kryteriów można zwolnić z ustawowego obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kas rejestrujących.

Rzecznik Praw Obywatelskich, Janusz Kochanowski uważa, że w tym wypadku przepisy muszą być wyjątkowo precyzyjne. Zgodnie bowiem z art. 84 konstytucji każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznoprawnych, w tym podatków. Skoro mowa o każdym, to ponoszenie ciężarów ma charakter powszechny. Dlatego zwolnienie jednostki z określonych ciężarów może nastąpić wyłącznie na podstawie dokładnie wskazanych w ustawie kryteriów, możliwych do zweryfikowania z punktu widzenia zasad powszechności, sprawiedliwości i równości.

Z napływających do RPO skarg wynika, że zwolnienia z obowiązku stosowania kas przez prawników czy lekarzy są odbierane przez inne podmioty jako niesprawiedliwe uprzywilejowanie.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum