RPO: Polska nie podpisuje międzynarodowych konwencji dotyczących medycyny i leków

Autor: RRX/Rynek Zdrowia • • 28 stycznia 2014 17:19

We wtorek (28 stycznia) Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowało w internecie opracowanie pt. Polska mapa międzynarodowych konwencji praw człowieka. Zawiera ono wykaz konwencji, w tym dotyczących medycyny i leków, których Polska nie ratyfikowała.

Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny z 4 kwietnia 1997 r. (zwana także Konwencją bioetyczną) została podpisana przez Polskę 7 maja 1999 r. Jednak do tej pory Polska jej nie ratyfikowała. Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie kierował do prezesa Rady Ministrów oraz marszałka Sejmu pisma w tej sprawie.

RPO argumentował, że brak ratyfikacji i dalsze istnienie luk w prawie polskim utrudnia dostosowanie polskiego prawa medycznego i ochrony praw obywateli w tym zakresie do standardów europejskich. ”Należy przykładowo wskazać, że nie jest określony status prawny zarodka i embrionu ludzkiego ani uregulowana kwestia tworzenia i przechowywania zarodków, prawo nie przewiduje także standardów, jakich powinny przestrzegać placówki oferujące procedurę zapłodnienia pozaustrojowego”.

Najważniejsze uregulowania Konwencji dotyczą wyrażenia zgody na procedurę medyczną, gwarancje prawa do prywatności i prawa do informacji osób poddawanych badaniom naukowym. Dodatkowo, Konwencja reguluje proces transplantacji i zakaz osiągania zysku z wykorzystywania części ciała ludzkiego.

Polska nie podpisała także Konwencji Rady Europy o podrabianiu produktów leczniczych oraz podobnych przestępstw wiążących się z zagrożeniami dla zdrowia publicznego z 28 października 2011 r. Jest to pierwsza Konwencja, która tworzy mechanizmy mające przeciwdziałać fałszowaniu leków i innym przestępstwom związanym ze zdrowiem publicznym.

Więcej: www.brpo.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum