RPD za świadczeniem pielęgnacyjnym dla rodziców zastępczych dzieci z niepełnosprawnością

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 14 czerwca 2017 09:34

Rodzic zastępczy niespokrewniony, który rezygnuje z pracy, by opiekować się dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością, powinien otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne - uważa RPD Marek Michalak. Rzecznik zaapelował do szefowej MRPiPS o odpowiednie zmiany legislacyjne.

RPD za świadczeniem pielęgnacyjnym dla rodziców zastępczych dzieci z niepełnosprawnością
Fot. archiwum

W wystąpieniu do minister Elżbiety Rafalskiej, Rzecznik zwraca uwagę na trudną sytuację niezawodowych rodzin zastępczych, przyjmujących na wychowanie dzieci, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności wykluczającej samodzielną egzystencję lub wymagającej stałego wsparcia w trakcie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Rzecznik wskazuje, że rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem otrzymuje świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, jednak - podobnie jak rodzina zastępcza spokrewniona - pozbawiona jest wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Choć rodzina zastępcza powinna mieć na uwadze, że może zaistnieć konieczność partycypowania w kosztach utrzymania dziecka, w granicach nie objętych świadczeniami, to zdaniem Rzecznika brak jest podstaw do różnicowania niezawodowych rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych z dzieckiem (niezawodowych) w zakresie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przyjętym na wychowanie.

W razie konieczności rezygnacji z pracy zarobkowej, ze względu na konieczność opiekowania się dzieckiem z niepełnosprawnością sytuacja rodziców naturalnych i zastępczych (spokrewnionych i niespokrewnionych z dzieckiem) jest taka sama - argumentuje Michalak.

- Choć świadczenie pielęgnacyjne stanowi pomoc dla osoby opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem, to w efekcie korzyść z niego czerpie podopieczny, który ma zapewnioną opiekę bliskiej osoby - dodaje RPD.

Z obowiązujących przepisów wynika, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje niezawodowym rodzinom zastępczym. W wystąpieniu do Rafalskiej rzecznik wskazuje na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2008 r. który uznał, że w razie konieczności rezygnacji z pracy zarobkowej ze względu na konieczność opiekowania się niepełnosprawnym dzieckiem sytuacja rodziców naturalnych i zastępczych jest taka sama. Zdaniem sędziów, różnicowanie ich pozycji w tym zakresie było przejawem naruszenia zasady równości.

Choć w orzeczeniu TK mowa jest tylko o rodzinach zastępczych spokrewnionych, to - zdaniem Michalaka - ograniczenie to wynikało z przedstawionego Trybunałowi pytania prawnego, a TK w swoich rozważaniach nie dokonywał rozróżnienia pomiędzy rodzinami zastępczymi na spokrewnione i niespokrewnione. - Stwierdził wręcz, że zarówno rodzina zastępcza (a więc spokrewniona jak i niespokrewniona) jest tak samo jak rodzina naturalna zobowiązana do pieczy nad dzieckiem. Rozważania te pozostają aktualne pomimo że od 2012 r. obowiązuje ustawa regulująca wpieranie rodziny i system pieczy zastępczej - wskazał RPD.

MRPiPS ma 30 dni, by odpowiedzieć na pismo rzecznika.

Świadczenie pielęgnacyjne, które obecnie wynosi 1406 zł, otrzymać może rodzic bądź faktyczny opiekun dziecka, jeśli rezygnuje z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Świadczenie to przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem przez nią 18. roku życia (lub 25. roku życia, jeśli się uczy).

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum