RPD: psychologiczną diagnozę u dzieci muszą stawiać profesjonaliści

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 21 marca 2018 20:15

Jest absolutnie niezbędne, aby usługa, którą psychologowie wykonują na rzecz dziecka, świadczona była profesjonalnie, jednorodnie wobec wszystkich dzieci oraz realizowała zadania określone przepisami prawa - uważa rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Dlatego powołał zespół roboczy, który opracował Standardy diagnozy psychologicznej w edukacji.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Rzecznik wystosował w środę (21 marca) wystąpienie generalne do minister edukacji narodowej dotyczące diagnozy psychologicznej. Dołączył do niego dokument "Standardy diagnozy psychologicznej w edukacji dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach".

Opracował go zespół w składzie: dr Katarzyna Gruszczyńska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie), dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis (Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie), dr Agata Potapska (Poradnia Psychologiczna w Puławach), dr Katarzyna Wiejak (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie), Maja Filipiak (Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy PTP) i dr Dorota Bednarek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny).

Dokument powstał przy współpracy: dr Jolanty Flejszar-Olszewskiej (pracownik Biura RPD), dr Aleksandry Piotrowskiej (doradca społeczny RPD), Marii Jaworskiej (współpracownik Biura RPD) i Ewy Ulrich-Załęskiej (Centrum "Probalans" w Warszawie, Stowarzyszenie "Serduszko dla dzieci" w Warszawie).

Jak wyjaśnił RPD, "Standardy diagnozy psychologicznej w edukacji" powstały w ramach prac zespołu roboczego ds. diagnozy w edukacji, działającego pierwotnie przy Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a następnie powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka zespołu ds. standardów diagnozy psychologicznej w edukacji dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach.

"W opinii Rzecznika Praw Dziecka jest absolutnie niezbędne, aby usługa, którą psychologowie wykonują na rzecz dziecka, świadczona była profesjonalnie, jednorodnie wobec wszystkich dzieci oraz realizowała zadania określone przepisami prawa. Standardy diagnozy psychologicznej mają z założenia wspierać dobre praktyki w tym zakresie i strukturalizować proces wnioskowania diagnostycznego na wszystkich jego etapach" - podkreślił Michalak w wystąpieniu generalnym.

Jak czytamy w "Standardach diagnozy psychologicznej w edukacji", są one adresowane do psychologów prowadzących diagnozę dzieci i młodzieży w systemie oświaty, czyli pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradniach specjalistycznych. "Mimo że zazwyczaj diagnoza dziecka prowadzona dla potrzeb edukacji jest interdyscyplinarna, poniższe standardy adresujemy do psychologów" - napisano we wstępie do dokumentu.

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do minister edukacji o wprowadzenie "Standardów diagnozy psychologicznej w edukacji" do polskiego porządku prawnego. - Takie działanie byłoby znaczącym krokiem w podnoszeniu jakości usług psychologicznych, a jednocześnie gwarancją, że czynności podejmowane w pracy z każdym dzieckiem zostaną wykonane z należytą starannością i na takim samym poziomie - ocenił.

Michalak ponadto poinformował, że uzupełnieniem "Standardów" będzie publikacja książkowa, która ukaże się w bieżącym roku szkolnym nakładem RPD.

- Standardy diagnozy psychologicznej dla potrzeb edukacji są generalnie dokumentem opartym na "Standardach diagnozy psychologicznej" opracowanych i zatwierdzonych przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 2014 r." - podano we wstępie do "Standardów".

Danuta Starzyńska-Rosiecka (PAP)

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum