RPD: potrzebne są przepisy dotyczące obowiązku szkolnego dzieci w hospicjach

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 04 czerwca 2014 09:16

Potrzebne są przepisy umożliwiające dzieciom przebywającym w hospicjach realizację obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do ich sytuacji - przekonuje rzecznik praw dziecka.

Do zainteresowania się kwestiami zasad realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci będące pacjentami hospicjów, skłoniła Marka Michalaka sprawa pięcioletniego Huberta - pacjenta domowego hospicjum.

W liście do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej, RPD informuje, że chłopiec cierpi na ciężką i niezwykle rzadką, postępującą chorobę neurodegeneracyjną o niekorzystnym rokowaniu. Nieodwracalnie prowadzi ona do zgonu w dzieciństwie lub konieczności sztucznej wentylacji w warunkach domowych. Postępowanie w tej chorobie ogranicza się do dbania o dobrą jakość życia pacjenta, w tym unikania wszelkich stresów i infekcji. Nieprawidłowe postępowanie z dzieckiem może doprowadzić do nieodwracalnego pogorszenia jego stanu.

RPD zwraca uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w roku szkolnym 2014/2015 Hubert powinien rozpocząć roczne przygotowanie przedszkolne. Tymczasem z opinii lekarskiej i psychologicznej wynika, że w związku z nieuleczalną i zagrażającą życiu chorobą, nie jest możliwe, aby Hubert zrealizował ten obowiązek. Stan zdrowia chłopca nie pozwala nawet na objęcie go indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

Michalak wskazuje, że przepisy ustawy o systemie oświaty umożliwiają odroczenie obowiązku szkolnego dziecka, jednak nie przewidują takiej możliwości w przypadku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Rzecznik przeanalizował przepisy oświatowe dotyczące tych kwestii i uznał, że w praktyce skutecznie regulują one jedynie sytuację pacjentów szpitali i sanatoriów. Zwrócił uwagę na zapis, który umożliwia odstąpienie od udziału ucznia - ze względu na jego stan zdrowia - w zajęciach edukacyjnych na czas wskazany przez lekarza. Zezwolenie takie wydaje na wniosek nauczyciela dyrektor przedszkola lub szkoły zorganizowanych w podmiocie leczniczym. Jednak - jak podkreśla RPD - specyfika hospicjum, w szczególności hospicjum domowego, oraz specyfika chorób małych pacjentów objętych opieką paliatywną może w praktyce uniemożliwiać realizację tych przepisów.

Zdaniem Michalaka, obowiązujące przepisy prawa oświatowego nie gwarantują dzieciom terminalnie chorym realizację ich praw. Dlatego zwrócił się do szefowej MEN z prośbą o analizę problemu oraz podjęcie działań zmierzających do ukształtowania zasad realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci przebywające w hospicjach w sposób dostosowany do ich sytuacji.

MEN ma 30 dni, by odpowiedzieć na pismo RPD.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum