RCL: projekt rozporządzenia MZ ws. badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o pozwolenie na broń

Autor: RCL/Rynek Zdrowia • • 28 czerwca 2019 18:57

W piątek (28 czerwca) na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Jak czytamy w uzasadnieniu, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. poz. 2210), zwane dalej „rozporządzeniem”, wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 15l ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284), traci moc z dniem 1 lipca 2019 r.

W związku z powyższym należy podjąć działania w zakresie jego nowelizacji w związku z wejściem w życie art. 15 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), który w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji w art. 15l w pkt 4 w lit. d zniósł obowiązek stosowania pieczęci przez lekarza lub psychologa, upoważnionych do przeprowadzenia badań lekarskich lub psychologicznych wobec osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną na orzeczeniach lekarskim i psychologicznym. Powyższe zmiany ograniczają się do kwestii deregulacji obowiązku stosowania pieczątek.

Projektowane rozporządzenie w stosunku do przepisów obowiązujących do dnia 1 lipca 2019 r. ma na celu zniesienie obowiązku stosowania pieczęci przez lekarza lub psychologa, upoważnionych do przeprowadzenia badań lekarskich lub psychologicznych wobec osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

W projektowanej regulacji zawarto także przepis przejściowy dotyczący postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego i psychologicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które będzie przeprowadzane na podstawie przepisów dotychczasowych, a orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarzy lub upoważnionych psychologów przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia , zachowują ważność.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum