Publiczna służba krwi: nowy wykaz stanowisk. 7 lat na uzupełnienie kwalifikacji

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia01 grudnia 2022 21:00

Za 14 dni wejdą w życie zmiany w rozporządzeniu dotyczącym publicznej służby krwi. W Dzienniku Ustaw opublikowano akt zmieniający wcześniejszy dokument w części załączników. To wykaz wymaganych kwalifikacji i stanowisk osób pracujących w publicznej służbie krwi.

Publiczna służba krwi: nowy wykaz stanowisk. 7 lat na uzupełnienie kwalifikacji
Za 14 dni wejdą w życie zmiany w rozporządzeniu dotyczącym publicznej służby krwi. Fot. Shutterstock
  • Do tej pory system publicznej służby krwi, związany określeniem kwalifikacji oraz stażu pracy w publicznej służby krwi oraz wykazem stanowisk, regulowało rozporządzenie z 8 września 2017 r.
  • Za 14 dni wejdzie w życie znowelizowany akt prawny. Głóny obszar zmian to wykaz kwalifikacji oraz stanowisk
  • Osoby, które nie będą spełniać nowych wymogów, mają 7 lat na uzupełnienie kwalifikacji

Nowelizacja rozporządzenia ws. publicznej służby krwi

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek za 14 dni wejdą dosyć poważne zmiany. Wdraża się dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiającą normy jakości i bezpiecznego pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania krwi ludzkiej i składników krwi. W związku z tym  zmianie ulegnie treść załączników do obowiązującego rozporządzenia.

Pierwszy to zestawienie kwalifikacji oraz wymaganego stażu pracy osób zatrudnionych przy badaniu dawców, pobieraniu, badaniu i preparatyce oraz wydawaniu krwi lub jej składników w jednostkach. Drugi załącznik z nowym brzmieniem to wykaz stanowisk w poszczególnych działach, pracowniach i oddziałach jednostek służby krwi.

Jak stwierdzają nowe regulacje, które wejdą w życie za 14 dni, osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie rozporządzenia w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi na stanowiskach pracy, wymienionych w pierwszym załączniku, a niespełniające wymaganych kwalifikacji, mogą być zatrudnione na tych stanowiskach do czasu uzupełnienia kwalifikacji, jednak nie dłużej niż przez okres 7 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze