Protest farmaceutów przeciwko nakładaniu kar za brak dyżurów nocnych

Autor: OIA Katowice/Rynek Zdrowia • • 23 maja 2013 08:57

W związku z pominięciem samorządu aptekarskiego w opiniowaniu projektu założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego (chodzi o dyżury nocne) Śląska Izba Aptekarska skierowała protest do premiera Donalda Tuska.

Protest farmaceutów przeciwko nakładaniu kar za brak dyżurów nocnych
Aptekarze składają protest przeciwko zmianie ustawy prawo farmaceutyczne w ten sposób, aby Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni mogli egzekwować godziny otwarcia aptek za pomocą kar administracyjnych, jakie przewiduje projekt założeń do ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Farmaceuci podkreślają, że projekt nie był konsultowany z samorządem aptekarskim, dla którego ta sprawa ma żywotnie znaczenie.

Zapewnienie świadczeń medycznych i dostępności do leków jest zadaniem własnym samorządów terytorialnych. Od wielu lat na podstawie umów cywilnoprawnych odpłatnie opiekę medyczną sprawują lekarze lub firmy, które podpisały z samorządami odpowiednie umowy.

Od ponad 24 lat (od 1989 r. licząc) apteki świadczą nieodpłatne usługi na rzecz samorządów terytorialnych w postaci dyżurów nocnych zgodnie z art. 94 prawa farmaceutycznego.

Dyżury nocne aptek są deficytowe biorąc pod uwagę poziom wynagrodzenia farmaceutów oraz przepisy prawa pracy o wynagrodzeniu za pracę w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

"Biorąc pod uwagę przepisy art. 32 Konstytucji RP (równość wobec prawa) oraz art. 8 p. 2 (bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji RP) aktualny projekt zmierzający do karania za wykonywanie nieodpłatnych obowiązków (dyżurów nocnych) na rzecz samorządów terytorialnych w Państwie prawa, a takim jest Rzeczpospolita Polska nie powinien być procedowany, w szczególności gdy pominięto ustawowy obowiązek konsultacji projektu aktu normatywnego z Samorządem Zawodowym Aptekarzy" - piszą farmaceuci.

Farmaceuci wnoszą o rozpoczęcie prac nad takimi zmianami prawa w zakresie dyżurów nocnych aptek, aby były one odpłatne dla aptek tak jak usługi medyczne, "co jak wskazano będzie zgodne z przepisami Konstytucji RP, oraz art. 5 kodeksu cywilnego i poczuciem sprawiedliwości w kontaktach z władzą".

Więcej: http://katowice.oia.pl/
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum