Propozycje zmian w wystawianiu recept w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia

Autor: RCL/Rynek Zdrowia • • 18 kwietnia 2019 11:30

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy zmieniający obowiązujące przepisy prawa w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia. Przewiduje się m.in. wydłużenie okresu realizacji e-recepty z 30 dni do 1 roku.

Propozycje zmian w wystawianiu recept w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Obowiązujące przepisy przewidują szereg szczegółowych regulacji w obszarze wystawiania recept, z których część, jak wskazują autorzy projektu ustawy, mogą utrudniać pacjentowi realizację recepty, a lekarza obciążyć  konieczność wykonywania wielu czynności administracyjnych. Przykładem recepta, która może zostać zrealizowana jedynie w okresie 30 dni od dnia jej wystawienia (po tym terminie nie jest już możliwa jej realizacja i konieczne jest wystawienie przez lekarza kolejnej recepty).

Z kolei recepta transgraniczna może mieć wyłącznie postać papierową, co wiąże się z tym, że jej realizacja w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej może być znacznie utrudniona, chociażby przez brak możliwości weryfikacji jej autentyczności. Wystawienie recepty obejmującej co najmniej jeden produkt leczniczy objęty refundacją powoduje konieczność określenia na tej recepcie poziomu tej refundacji.

Informatyzacja systemu ochrony zdrowia pozwala na wprowadzenie licznych usprawnień, które przekładają się na korzyści dla pacjentów oraz przedstawicieli zawodów medycznych.

W 2018 r. w ramach Platformy e-Zdrowie (P1) uruchomione zostało Internetowe Konto Pacjenta (IKP), które umożliwia np. dostęp do informacji o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej. W chwili obecnej możliwy jest już wgląd do wystawionych oraz zrealizowanych recept w postaci elektronicznej. Projekt zawiera propozycje kolejnych zmian, które dadzą pacjentowi lepszy dostęp do informacji medycznej za pośrednictwem pacjent.gov.pl.

Projekt ustawy opublikowany 17 kwietnia zakłada wprowadzenie regulacji upraszczających obszar ordynacji produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych w zakresie wydłużenia okresu, w którym e-recepta może zostać zrealizowana - z okresu 30 dni do 1 roku. Przewidywana jest także unifikacja e-recepty z receptą transgraniczną przez określenie tożsamych elementów tych recept, dzięki czemu e-recepta wystawiona na terytorium RP w łatwy sposób będzie mogła zostać zrealizowana w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ustawa przewiduje także stworzenie narzędzi wspomagających lekarzy w określaniu poziomu refundacji produktów leczniczych w przypadku ordynowania tych produktów na podstawie recepty w postaci elektronicznej, a także możliwość upoważniania asystentów medycznych przez pracowników medycznych do podpisywania w ich imieniu elektronicznej dokumentacji medycznej, w szczególności e-recept i e-skierowań, co w znaczący sposób (podobnie jak w przypadku e-zwolnień) może ułatwić i przyspieszyć pracę lekarzy.

Proponowane przepisy przewidują także wprowadzenie regulacji rozbudowujących funkcjonalności IKP - możliwość złożenia za pośrednictwem IKP deklaracji wyboru lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz możliwość podglądu wyników badań laboratoryjnych.

Projekt ustawy przewiduje także doprecyzowanie przepisów dotyczących rejestrów medycznych w zakresie przetwarzanych w nich danych oraz możliwości ich udostępniania.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum