Promieniowanie jonizujące w gabinetach dentystycznych - sprzeciw NRL

Autor: nil.org.pl/Rynek Zdrowia • • 25 września 2015 10:58

Naczelna Rada Lekarska nie zgadza się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Promieniowanie jonizujące w gabinetach dentystycznych - sprzeciw NRL
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

NRL po zapoznaniu się z dostępnym na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji stanowiskiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego z dnia 21 maja 2015 r. zgłosiła sprzeciw wobec powyższego  stanowiska, jako naruszającego dobre imię lekarzy dentystów i bezpodstawnie podważającego zaufanie pacjentów do ich umiejętności zawodowych.

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne skierowało do Ministra Zdrowia pismo zawierające uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. W piśmie tym Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne opowiedziało się przeciwko postulatowi samorządu lekarskiego dotyczącemu zmniejszenia częstotliwości wykonywania testów specjalistycznych aparatów RTG do zdjęć wewnątrzustnych.

"Najpoważniejsze zastrzeżenia budzi argumentacja użyta przez Państwa Towarzystwo w piśmie do Ministra Zdrowia. Kategorycznie sprzeciwiam się, aby w debacie publicznej na temat warunków stosowania promieniowania jonizującego w gabinetach dentystycznych używać argumentu, że zdjęcia wewnątrzustne są przez lekarzy dentystów wykonywane w większości nieprawidłowo oraz że w środowisku stomatologicznym brak jest dostatecznej świadomości odpowiedzialności za narażenie pacjenta na promieniowanie jonizujące. Tego rodzaju stwierdzenia zawarte w oficjalnym dokumencie składanym na ręce Ministra Zdrowia wzbudziły słuszne oburzenie środowiska lekarzy dentystów" - wyjaśnia prezes NRL Maciej Hamankiewicza.

Więcej: www.nil.org.pl

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum