×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Promieniowanie jonizujące. Określono warunki bezpiecznego stosowania dla ekspozycji medycznych

Autor: oprac. JKB • Źródło: Dziennik Ustaw, Rynek Zdrowia31 stycznia 2023 15:45

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. W dokumencie ujęto m.in. warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego czy też maksymalne wartości ograniczników dawek.

Promieniowanie jonizujące. Określono warunki bezpiecznego stosowania dla ekspozycji medycznych
Opublikowano rozporządzenie w sprawie promieniowania jonizującego. Fot. Shutterstock
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej opublikowano w Dzienniku Ustaw
 • W dokumencie szczegółowo określono warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego, maksymalne wartości ograniczników dawek, także przytoczono wymagane zależności między oczekiwaną korzyścią m.in. eksperymentów medycznych a wielkością ryzyka i dawką skuteczną
 • W rozporządzeniu wyjaśniono także, jak powinno wyglądać skierowanie na badanie diagnostyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego
 • Wskazano także warunki, jakie muszą zostać spełnione podczas wykonywania poszczególnych medycznych procedur radiologicznych
 • Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medyczne.

Jak wynika z przepisów rozporządzenia, dokument ten określa, m.in.:

 • warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej oraz szczegółowe wymagania dla urządzeń radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych;
 • maksymalne wartości ograniczników dawek (limitów użytkowych dawek) dla osób uczestniczących w eksperymentach medycznych, badaniach klinicznych produktów leczniczych lub badaniach klinicznych lub badaniach działania wyrobów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku – Prawo atomowe, związanych z ekspozycją medyczną, oraz dla opiekunów;
 • wymagane zależności między oczekiwaną korzyścią eksperymentów medycznych, badań klinicznych produktów leczniczych lub badań klinicznych lub badań działania wyrobów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku – Prawo atomowe, związanych z ekspozycją medyczną, a wielkością ryzyka i dawką skuteczną (efektywną).

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

 • narządy krytyczne – zdrowe narządy lub tkanki, których wrażliwość na promieniowanie jonizujące może mieć znaczący wpływ na planowanie leczenia lub dawkę otrzymywaną przez pacjenta;
 • ryzyko radiacyjne – prawdopodobieństwo wystąpienia określonego szkodliwego efektu zdrowotnego w wyniku narażenia na promieniowanie jonizujące; ryzyko obejmuje także nasilenie i charakter niepożądanych następstw;
 • technik elektroradiologii – osobę posiadającą:

a) tytuł zawodowy technika elektroradiologii lub
b) dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach kształcących w zakresie elektroradiologii i tytuł zawodowy licencjata lub magistra.

Wskazano, że badanie diagnostyczne, zabieg lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wykonuje się na podstawie skierowania lub zlecenia. Wspomniane skierowanie musi zawierać:

 • cel i uzasadnienie badania;
 • wstępne rozpoznanie kliniczne;
 • informacje istotne dla prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej.

Wspomniane skierowanie albo zlecenie nie jest wymagane w przypadku:

 • stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych wykonywanych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu;
 • densytometrii kości wykonywanej za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu, 
 • badań diagnostycznych wykonywanych w ramach badań przesiewowych,
 • badań, zabiegów lub leczenia wykonywanych w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta.

Rozporządzenie ujęło także szczegółowe warunki podczas wykonywania medycznych procedur radiologicznych z różnych zakresów. Treść całego rozporządzenia poniżej w załączniku.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze