Projekty rozporządzeń dotyczące karty urodzenia i karty zgonu. Wchodzą w życie 30 grudnia

Autor: oprac. JKB • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia09 grudnia 2022 13:00

W Rządowym centrum Legislacji opublikowano projekty rozporządzeń dotyczące wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia oraz karty zgonu. Zgodnie z założeniem mają one wejść w życie 30 grudnia 2022 roku.

Projekty rozporządzeń dotyczące karty urodzenia i karty zgonu. Wchodzą w życie 30 grudnia
Jest już projekt wzoru karty urodzenia. Fot. Shutterstock
  • Oba wskazane projekty rozporządzeń zgodnie z przepisami mają wejść w życie 30 grudnia 2022 roku
  • Nie ulegają zmianie żadne elementy wzoru karty urodzenia i karty martwego urodzenia oraz karty zgonu określone w załącznikach do projektowanych rozporządzeń pozostają bez zmian, więc nie jest wymagane zamieszczania dodatkowych przepisów przejściowych
  • Zmiany są konieczne w związku z nowym brzmieniem przepisów art. 144 ustawy prawo o aktach cywilnych w zakresie przedłużenia czasu obowiązywania regulacji objętych nowelizacją ustawy, nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2022 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Projekty dotyczące wzorów kart urodzenia i zgonów

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano dwa projekty rozporządzeń ministra zdrowia: zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu.

Zmiany w karcie urodzenia, karcie martwego urodzenia i karcie zgonu:

Na podstawie art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego zarządza się, co następuje:

  • W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Rozporządzenie traci moc z dniem 1 stycznia 2024 roku

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2022 roku.

Uzasadnienia do projektów rozporządzeń

W uzasadnieniach czytamy, że zmiany w obrębie wzorów karty urodzenia/karty zgonu są konieczne w związku z nowym brzmieniem przepisów art. 144 ustawy, w zakresie przedłużenia czasu obowiązywania regulacji objętych nowelizacją ustawy, nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2022 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Ponieważ nie ulegają zmianie żadne elementy wzoru karty urodzenia i karty martwego/karty zgonu określonego w załączniku do projektowanego rozporządzenia, pozostaje on bez zmian, i w związku z tym nie jest wymagane zamieszczanie w rozporządzeniu dodatkowo przepisów przejściowych dotyczących stosowania poprzedniego wzoru kart – czytamy.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum