Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 01 stycznia 2019 20:54

Projekt rozporządzenia dotyczy nowego modelu organizacyjnego postępowania z chorym z diagnozą nowotworu piersi.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany polegające na dodaniu załącznika 3a oraz zmiany w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.) przez wyodrębnienie warunków realizacji diagnostyki  i leczenia raka piersi.

Rozporządzenie zawiera m.in. kryteria kwalifikacji do tej opieki, a także opis warunków charakteryzujących strukturę organizacyjną ośrodka, który tę opiekę miałby sprawować oraz zasad sprawowania opieki, które pozwolą utrzymać należytą jakość.

Jak wyjaśnia MZ w projekcie uzasadnienia, rozporządzenie jest wydawane, gdyż  określenie wymagań jakościowych i organizacyjnych dla świadczeń gwarantowanych wymaga wyodrębnienia świadczenia i szczegółowego opisania zasad jego realizacji.

Proponowany nowy model organizacyjny dedykowany jest świadczeniobiorcy z diagnozą nowotworu piersi zapewniając możliwie najpełniejszą opiekę, uwzględniając kompleksowość oraz koordynację całego procesu diagnostyczno-leczniczego i rehabilitacyjnego w celu poprawy jakości leczenia, zwiększenia przeżywalności w populacji świadczeniobiorców z nowotworem piersi, podniesieniu komfortu życia oraz zagwarantowania możliwie szybkiego powrotu do aktywności zawodowej.

Model zakłada objęcie opieką wszystkich świadczeniobiorców samozgłaszających się, tych, u których lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista podejrzewa lub rozpoznaje nowotwór  złośliwy piersi oraz świadczeniobiorców skierowanych z przesiewowego programu profilaktyki nowotworu piersi.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl/projekt

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum