Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - onkologiczne świadczenia kompleksowe

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 23 sierpnia 2019 19:58

Projekt zarządzenia prezesa NFZ wynika z rozporządzeń ministra zdrowia wprowadzających do wykazu świadczeń gwarantowanych nowe świadczenie gwarantowane - diagnostyka i leczenie onkologiczne poszczególnych grup nowotworów, w zakresie leczenia nowotworów piersi.

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - onkologiczne świadczenia kompleksowe
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Nowotwór złośliwy piersi jest najczęściej diagnozowanym nowotworem w populacji kobiet w Polsce i na świecie oraz jest główną przyczyną zgonów w populacji kobiet z powodu nowotworu złośliwego. W celu zapewnienia należytej jakości i efektywności świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom z nowotworami piersi, na podstawie analizy istniejących rozwiązań, we współpracy z ekspertami, opracowano model obejmujący:
1) diagnostykę wstępną i pogłębioną w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
2) leczenie chirurgiczne, leczenie radioterapią, leczenie brachyterapią, leczenie systemowe oraz chirurgię rekonstrukcyjną i plastyczną, w zakresie leczenia szpitalnego oraz w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
3) rehabilitację przedoperacyjną, pooperacyjną, późny okres pooperacyjny i rehabilitację wtórną wyodrębnioną w zakresie rehabilitacji leczniczej;
4) monitorowanie, które uwzględnia ocenę skuteczności i bezpieczeństwa (toksyczności) leczenia zdefiniowanego w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Ma on na celu zapewnienie możliwie najpełniejszej opieki nad pacjentem, poprzez koordynację całego procesu diagnostyczno-leczniczego i rehabilitacyjnego w celu poprawy jakości leczenia, zwiększenia przeżywalności, podniesienia komfortu życia oraz zagwarantowania możliwie szybkiego powrotu do aktywności zawodowej.

W celu umożliwienia funkcjonowania nowego modelu opieki w systemie opieki zdrowotnej, wprowadzono nowy wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – onkologiczne świadczenia kompleksowe, obejmujący zakres: kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi. Pozwoli to na sfinansowanie wielokierunkowej, zintegrowanej opieki nad osobami z rakiem piersi, zgodnie ze wskazaniami medycznymi oraz indywidualnymi preferencjami pacjentów.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum