Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych przyjęty przez rząd

Autor: oprac. MS • Źródło: KPRM, Rynek Zdrowia27 maja 2021 07:07

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych przyjęty przez rząd
Wprowadzono zmiany w ustawie o Agencji Badań Medycznych; Fot. Shutterstock
  • Rząd przyjął projekt noweli ustawy o Agencji Badań Medycznych, mający usprawnić oraz rozszerzyć zadania ABM
  • Dzięki zmianom ABM będzie mogła udzielać wsparcia finansowego nie tylko na badania kliniczne, ale także na eksperymenty badawcze
  • Usprawniona zostanie również procedura konkursowa prowadzona przez Agencję Badań Medycznych
  • Nowoczesne technologie są porządane w kontekście profilaktyki i leczenia chorób stanowiących najczęstsze przyczyny umieralności oraz w zakresie walki z Covid

 

Jak informuje Kancelaria Premiera, rząd chce usprawnić oraz rozszerzyć zadania Agencji Badań Medycznych (ABM). Chodzi o wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia dzięki możliwości udzielania dofinansowania na realizację eksperymentów badawczych. Dzięki temu możliwe będzie pozyskanie nowych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia, zwiększających m.in. możliwość zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.

ABM będzie wspierać finansowo badania kliniczne i eksperymenty badawcze

 

Dzięki zmianom Agencja Badań Medycznych będzie mogła udzielać wsparcia finansowego nie tylko na badania kliniczne, ale także na eksperymenty badawcze. Będzie to miało istotne znaczenie w pozyskaniu nowych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia, np. jeśli chodzi o walkę z koronawirusem.

"ABM będzie miała możliwość doboru właściwego wsparcia merytorycznego na potrzeby realizowanych przez siebie działań. W tym celu wyłączono stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych w odniesieniu do angażowania ekspertów (będących osobami fizycznymi) do oceny wniosków o dofinansowanie oraz innych ocen i opinii dotyczących realizacji zadań Agencji" - podano na stronach rządu.

Wyjaśniono również, że dotyczy to w szczególności nadzoru i kontroli prawidłowej realizacji dofinansowanych projektów.

Zmiany obejmą też procedurę konkursową

 

"Agencja będzie mogła również otrzymać dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji. Dzięki temu ABM będzie mogła realizować np. zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" - podkreślono w opublikowanej informacji.

Jednocześnie Kancelaria Premiera zaznaczyła, że usprawniona zostanie procedura konkursowa prowadzona przez ABM. Podkreślono, że dzięki zmianom wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do złożenia protestu tylko od negatywnego wyniku konkursu skutkującego nierekomendowaniem wniosku. Z kolei odwołanie będzie możliwe  tylko i wyłącznie w zakresie przyznanego poziomu dofinansowania.

Rząd stoi na stanowisku, że zaproponowane zmiany wpłyną na zwiększenie konkurencyjność Polski, jako miejsca prowadzenia badań klinicznych i eksperymentów badawczych.

Nowoczesne technologie są porządane w kontekście profilaktyki i leczenia

 

W opublikowanej informacji wyjaśniono także, że wykorzystywanie dorobku nowoczesnych technologii know-how, jeśli chodzi o nauki biomedyczne, ma duże znaczenie nie tylko w kontekście profilaktyki i leczenia chorób stanowiących najczęstsze przyczyny umieralności (tj. choroby onkologiczne, choroby układu sercowo-naczyniowego), ale także w zakresie walki z COVID-19.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum