×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego. Bez wcześniejszych emerytur i prawa do indywidualnej praktyki

Autor: Jacek Janik • Źródło: Rynek Zdrowia20 października 2022 18:05Aktualizacja: 20 października 2022 18:44

W czwartek w Sejmie podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego przyjęła jednogłośnie projekt. Członkowie podkomisji odrzucili zgłaszane poprawki, m.in. o wprowadzeniu wcześniejszej emerytury dla ratowników i prawa do prywatnego wykonywania zawodu. Wyjątkiem było przyjęciem dodatkowego artykułu do ustawy, ustanawiającego 8 września Dniem Ratownika Medycznego.

Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego. Bez wcześniejszych emerytur i prawa do indywidualnej praktyki
Ustawa o zawodzie ratownika medycznego jednogłośnie przyjęta prze nadzwyczajną komisję sejmowa. Fot. Shutterstock
 • Zgłoszono propozycję uprawnienia ratownika medycznego do stwierdzania zgonu w warunkach poza medyczną interwencją zespołu ratownictwa. Proponowana poprawka nie została jednak zaakceptowana
 • Nie została zaakceptowana przez podkomisję poprawka wprowadzająca możliwość wcześniejszych uprawnień emerytalnych dla ratowników medycznych oraz prowadzenia indywidualnej praktyki
 • Podkomisja przyjęła poprawkę -  nowy artykuł ustawy ustanawiający 8 września Dniem Ratownika Medycznego
 • Rządowy projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych jednogłośnie został zaakceptowany przez nadzwyczajną podkomisję i skierowany do dalszego procedowania
 • O roli ratowników medycznych w systemie, oczekiwanych zmianach w ich kształceniu i uprawnieniach będziemy rozmawiać podczas XVIII Forum Rynku Zdrowia odbywającego się 24-25 października. Sesję będzie można zobaczyć online "na żywo" po rejestracji ZAREJESTRUJ SIĘ

"Nie" dla stwierdzania zgonu poza interwencją pogotowia ratunkowego

Już na początku posiedzenia podkomisji posłowie pracujący nad projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych przyjęli w jednym głosowaniu 39 poprawek o charakterze legislacyjno-redakcyjnym. Wszystkie inne poprawki, zgłaszane głównie przez posła Marka Rutkę (Sojusz Lewicy Demokratycznej), które wynikały z uwag przekazanych przez środowisko ratowników medycznych, nie znalazły w głosowaniach akceptacji.

Dyskusję wzbudziła kwestia zapisu w projekcie ustawy stwierdzania zgonu przez ratownika medycznego. Ireneusz Szafraniec z Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych proponował, aby w rozdziale III ustawy, w art. 33 dopisać, by ratownik medyczny mógł stwierdzać zgon po odbytym kursie kwalifikacyjnym lub po studiach II stopnia z ratownictwa medycznego.

- W toku kształcenia ratownicy medyczni nie byli przygotowani do stwierdzania zgonu. Nie było przedmiotów takich jak medycyna sądowa, dlatego obawiamy się, że nadanie im uprawnień do stwierdzania zgonu od hoc może być zagrożeniem dla samych ratowników, ale także dla pacjentów – mówił Szafraniec.

Z kolei Kacper Mazurkiewicz z NSZZ Solidarność przekonywał, że w toku kształcenia na studiach I stopnia - licencjacie jest medycyna sądowa.

- W projektowanej ustawie ograniczamy jedynie stwierdzanie zgonu do akcji medycznej w warunkach interwencji pogotowia ratunkowego. Dlaczego tylko takie ograniczenie? Pracuję w miejscach, gdzie nie ma lekarzy chętnych do stwierdzania zgonu i czasami policja czeka po kilkanaście godzin. Mając możliwość stwierdzenia zgon będąc na dyżurze w zespole ratownictwa medycznego, dlaczego go nie mogę stwierdzić w innej sytuacji – pytał Kacper Mazurkiewicz.

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber podkreślał, że w czasie prac nad ustawą w ogóle się zastanawiano czy takie uprawnienia można nadać ratownikom. Kwitując dyskusję wiceminister stwierdził, że zapis jaki zawarto w ustawie jest adekwatny do potrzeb i do tego na jakim etapie rozwoju jest zawód ratownika medycznego.

- Rozumiem istotny społecznie problem, natomiast nie widzę powodu, żeby ratownik przechadzający się spacerkiem stwierdzał zgon u przypadkowego pacjenta - odniósł do tematu żartobliwie poseł Bolesław Piecha.

"Nie" dla wcześniejszych uprawnień emerytalnych ratowników medycznych

Poseł Marek Rutka zaproponował, aby w art. 35 dodać dwa punkty. W pierwszym zaproponowany został zapis, aby ratownik medyczny uzyskiwał uprawnienia emerytalne w wieku 60 lat, natomiast w kolejnym, aby nabywał uprawnienia emerytalne w wieku 55 lat w przypadkach uzasadnionych ze względu na stan zdrowia.

Jak stwierdziło biuro legislacyjne poprawki dotyczące wcześniejszych emerytur ratowników medycznych wykraczają poza zakres ustawy. - Ratownicy medyczni są w powszechnym systemie emerytalnym i nie ma przesłanek, aby robić w tym przypadku jakiś wyłom - mówiła przedstawicielka Biura Legislacyjnego, negatywnie opiniując poprawki.

Jak mówił Roman Badach-Rogowski z Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego, może faktycznie posiedzenie podkomisji nie jest miejscem na dyskusję i wpisywanie przepisów emerytalnych do ustawy. Prosił jednak, by podkomisja wystąpiła z wnioskiem do Sejmu lub z inicjatywą legislacyjną odnośnie uprawnień emerytalnych ratowników medycznych.

- Dzisiaj nie do końca jest tak że nie ma wcześniejszej emerytury, bo ratownicy medyczni ze względu na pracę w szczególnych warunkach po 15 latach pracy ale tylko etatowo, i tylko ci i zatrudnieni przed 1 stycznia 1999 - posiadają uprawnienia do wcześniejszej emerytury o 5 lat. Pozostali, a w szczególności ratownicy medyczni, którzy w dużej części pracują w oparciu o umowy cywilnoprawne, żadnych takich uprawnień nie posiadają - mówił Badach Rogowski.

Ostatecznie w głosowaniach zgłoszone poprawki dotyczące wcześniejszych emerytur dla ratowników medycznych nie znalazły akceptacji podkomisji.

"Nie" dla indywidualnej działalności leczniczej ratowników

W art. 36 ustawy poseł Marek Rutka zaproponował proponował poprawkę, aby do słów "Ratownik medyczny wykonuje zadania zawodowe w podmiotach leczniczych" dodać "oraz w ramach podmiotu leczniczego wykonując zdania z zakresu zabezpieczenia medycznego imprezy masowej".

Poprawka wywołała burzliwą dyskusję w zakresie możliwości udzielania świadczeń medycznych przez ratowników poza zakładem leczniczym w rozumieniu ustawy. Jak mówił Kacper Mazurkiewicz, uzupełniając poprawkę posła Rutki, chodziło o to, aby ująć w przepisach indywidualne praktyki ratownicze.

- Dzisiaj w zespole ratownictwa medycznego mam ogromne uprawnienia i szeroki zakres kompetencji jednak kończąc dyżur nie mogę przykładowo sąsiadce zrobić legalnie zastrzyku, nawet jeśli ma je rozpisane przez lekarza na siedem dni. Musi to zrobić podmiot leczniczy, ale ja takiego podmiotu nie mogę założyć - tłumaczył.

Dodał: - Dziś jest ogromne zapotrzebowanie na komercyjne usługi ratowników, ale nie mamy takiej możliwości, bo żadnych świadczeń zdrowotnych wykonywać nie możemy.

Jak podkreślał poseł Rajmund Miller przedstawione sytuacje są bardzo ważnym aspektem pracy ratownika medycznego i możliwości podejmowania pracy przez ratowników.

- Mogą to robić lekarze, mogą pielęgniarki, lekarze dentyści. Teraz pytanie - czy indywidualnie zrastrowana działalność przez ratownika medycznego jest podmiotem leczniczym? Pytanie okazało się retorycznym, bez odpowiedzi.

8 września Dniem Ratownika Medycznego

Ostatnia poprawka do projektu ustawy została zgłoszona przez posła Rajmunda Millera na wniosek środowiska ratowników medycznych: ustanawia się dzień 8 Września Dniem Ratownika Medycznego.

Jak uzasadniał ten wniosek Ireneusz Szafraniec w imieniu strony społecznej i wyjaśniając, dlaczego akurat 8 września?

- 8 września to jest dzień wejścia ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w 2006 roku. Chcielibyśmy, żeby samorząd ratowników medycznych miał swoje święto właśnie w tym dniu - mówił Szafraniec.

Poprawka do ustawy w głosowaniu została jednogłośnie zaakceptowana, podobnie jak cała ustawa, która została skierowana do dalszego procedowania.

O ratownikach i ratownictwie medycznym podczas XVIII Forum Rynku Zdrowia

O roli ratowników medycznych w systemie PRM i oczekiwanych zmianach w ich kształceniu oraz uprawnieniach będziemy rozmawiać podczas jednej z sesji XVIII Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 24-25 października).

Sprawdź agendę

25 października 2022 r., godz. 15.00-16.30 I Ratownictwo medyczne w Polsce
• Wnioski z prac zespołu ds. opracowania nowych rozwiązań organizacyjnych w Państwowym Ratownictwie Medycznym
• Co dalej z projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego?
• Postulowane zmiany w systemie kształcenia ratowników medycznych
• Ścieżka rozwoju zawodowego ratowników medycznych
• Uprawnienia ratowników medycznych – czy ich zakres jest dziś wystarczający?
• Oczekiwane zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Udział w sesji zapowiedzieli (kolejność alfabetyczna):

 • prof. Jerzy Ładny, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, kierownik, Klinika Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • dr n o zdr. Jarosław Madowicz, prezes, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
 • dr hab. Klaudiusz Nadolny, dyrektor, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, kierownik, Katedra i Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • dr Małgorzata Popławska, dyrektor naczelny, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, prezes zarządu, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
 • Agnieszka Tuderek-Kuleta, dyrektor, Departament Bezpieczeństwa, Ministerstwo Zdrowia

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze