Projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach. Resort odrzucił kluczowe uwagi lekarzy

Autor: oprac. KM • Źródło: RCL/Rynek Zdrowia18 maja 2022 20:05

Kluczowe uwagi samorządu lekarskiego i związków zawodowych do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach, zostały odrzucone. Projekt trafił do Sejmu, a przepisy o nowych płacach wejdą w życie 1 lipca.

Projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach. Resort odrzucił kluczowe uwagi lekarzy
Ministerstwo Zdrowia jest autorem projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Fot. PTWP
  • Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że Rada Ministrów poparła przyjęcie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia
  • To przełomowa ustawa dla polskich medyków, która gwarantuje systematyczny wzrost pensji - stwierdził
  • O projekcie na etapie konsultacji publicznych wypowiedzieli się również sami lekarze
  • Resort jednak odrzucił sporą część uwag

Lekarze: zaniżone współczynniki, obniżone wynagrodzenia

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy odniósł się do projektu ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia i  negatywnie ocenił m.in. wysokość współczynnika pracy w przypadku lekarzy ze specjalizacją - od lipca ma on wynosić 1,45. OZZL wskazał ponadto, że dla lekarzy otrzymujących wynagrodzenie minimalne w kwocie przewidzianej ustawą "będzie to czwarty rok z rzędu obniżenie ich wynagrodzenia względem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce". Powołał się przy tym na współczynnik 1,58 w 2018 roku. 

OZZL odnotował również fakt "skrajnego spłaszczenia wynagrodzeń", które "najprawdopodobniej nie jest spotykane w jakimkolwiek innym kraju" i dodał, że przedstawiona propozycja nie uwzględnia obiecanego przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego „geściku" dobrej woli wobec lekarzy: wskaźniku 1,5. To właśnie ten wskaźnik omawiano na spotkaniu 20 grudnia 2021 r. w Ministerstwie Zdrowia zamiast 1,45 ustalonego przez ministra ze związkami zawodowymi, które nie reprezentowały lekarzy.

Również Naczelna Izba Lekarska wyraziła swoje zdanie na temat projektu. W ocenie NIL "projekt ustawy nie realizuje postulatów środowiska medycznego, które doprowadziły do protestu pracowników zawodów medycznych w 2021 roku". - Projektowane współczynniki pracy określające poziom minimalnych wynagrodzeń dla poszczególnych grup zaszeregowania pracowników podmiotów leczniczych w istotny sposób odbiegają od oczekiwań środowisk medycznych wyrażonych w postulatach Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia - zauważyła NIL.

Ponadto prezydium NIL podkreśliło, że "postulowany od wielu lat przez samorząd lekarski poziom minimalnego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów ze specjalizacją to trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia" i odnotowało, że "projekt przewiduje dla tych osób współczynnik o ponad połowę niższy".

NIL jednak chciała, by ustawowo została określona "szybka ścieżka dojścia do oczekiwanych poziomów minimalnego wynagradzania lekarzy i lekarzy dentystów na poziomie 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalistów oraz 2,5-krotności dla lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie specjalizacji". Izba zwróciła uwagę, że "obecnie wynagrodzenie lekarzy i lekarzy dentystów specjalistów nie powinno być niższe niż 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia".

Powyższe uwagi Ministerstwo Zdrowia odrzuciło, ponieważ "zmiany zaproponowane w nowelizacji ograniczone zostały do zakresu zapisów stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r.", a uwagi zgłoszone przez OZZL i NIL "wykraczają poza zakres uzgodnień poczynionych ze stroną społeczną Trójstronnego Zespołu".

Kwalifikacje, a nie widzimisię pracodawcy

NIL zwróciła uwagę również na to, że "przewidziany w projekcie obowiązek przypisania pracowników do danej kategorii zaszeregowania rodzi obawy, że pracodawcy mogą dążyć do przesuwania pracowników niebędących lekarzami do niższych kategorii zaszeregowania obniżając wymagania dla
danego stanowiska pracy".

- Zaszeregowanie do danej kategorii wynagradzania w przypadku zawodów medycznych powinno opierać się na kryterium kwalifikacji posiadanych przez pracownika, a nie wymaganych na danym stanowisku przez pracodawcę - podniosła NIL. Samorząd lekarski zauważył ponadto, że "pracownicy medyczni mają obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego, aktualizacji i poszerzania swojej wiedzy fachowej". - Podnoszeniu kompetencji powinno zatem towarzyszyć zwiększenie wynagrodzeń tych pracowników - przyznała NIL.

Co na to resort? Legislator powołał się na art. 78 Kodeksu pracy, który mówi o tym, że ustalenie wynagrodzenia następuje w taki sposób, aby odpowiadało "w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy". Dlatego też, odnosząc się do obowiązującego prawa ministerstwo zauważyło, że "kwalifikację do danej grupy określonej w załączniku dokonywać należy w oparciu o kwalifikacje wymagane na danym stanowisku pracy". - Należy również wskazać, że (...) kwalifikacja do poszczególnej grupy odbywać powinna się w oparciu o wymagane kwalifikacje - dodało MZ.

Skąd rząd weźmie na to pieniądze?

Naczelna Izba Lekarska podniosła jeszcze jedną kwestię. Zauważyła, że "projekt ustawy, jego uzasadnienie ani ocena skutków regulacji nie dają wyczerpującej odpowiedzi na pytanie o zapewnienie finansowania kosztów projektowanych zmian, które obciążą podmioty lecznicze".

- Zawarte w ocenie skutków regulacji lakoniczne stwierdzenie, że źródłem sfinansowania wydatków poza budżetem państwa będzie Narodowy Fundusz Zdrowia nie daje odpowiedzi o szczegółowy sposób i finansowania takich wydatków tak, aby ciężar wprowadzanych zmian nie został w całości lub części przerzucony na podmioty lecznicze - zauważył samorząd lekarski.

Tutaj jednak resort był skłonny uwzględnić zastrzeżenia. Ministerstwo Zdrowia zaproponowało w tej sprawie "wprowadzenie zapisu do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w brzmieniu zaproponowanym przez NFZ i AOTMiT".

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum