Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 21 stycznia 2019 18:04

W projektowanym rozporządzeniu opublikowanym na stronie RCL rozszerzony został wykaz laboratoriów referencyjnych o Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, który wykonywać będzie zadania w zakresie wykrywania wirusów przenoszonych przez żywność pochodzenia roślinnego.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych
Wyznaczono krajowe laboratorium referencyjne, badające obecność wirusów w żywności pochodzenia roślinnego. Fot. PTWP

Konieczność rozszerzenia wykazu laboratoriów jest konsekwencją zmian wprowadzonych rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1389 z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniającym załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyznaczenia laboratorium referencyjnego UE ds. wirusów przenoszonych przez żywność (Dz. Urz. UE L 195 z 27.07.2017, str. 9), które wskazało laboratorium referencyjne UE ds. wirusów przenoszonych przez żywność.

W związku z tą zmianą konieczne jest wyznaczenie krajowego laboratorium referencyjnego w tym obszarze - w zakresie kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej - dla żywności pochodzenia roślinnego.

Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy w ramach referencyjności będzie w szczególności:
1) współpracował ze wspólnotowymi laboratoriami referencyjnymi w Unii Europejskiej w tym obszarze;
2) zapewniał rozpowszechnianie informacji wśród organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazanych przez wspólnotowe laboratorium;
3) zapewniał wsparcie naukowe i techniczne w zakresie wykonania skoordynowanych planów kontroli przyjętych zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia nr 882/2004.

Jednocześnie została wprowadzona zmiana w zakresie przedmiotu badań wykonywanych w Regionalnym Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu przez zastąpienie pojęcia „Żywności zmodyfikowanej genetycznie” pojęciem „Żywność”. Wcześniejsze określenie przedmiotu badań wykonywanych w tym laboratorium zawężało ten obszar do żywności zmodyfikowanej genetycznie.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum