Projekt rozporządzenia ws. leczenia stomatologicznego

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 03 grudnia 2010 17:24

Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia zmieniającego w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w której minister właściwy do spraw zdrowia został zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia, wykazów oraz warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Projekt nowelizacji rozporządzenia nie odbiega od rozwiązań przyjętych w poprzednich rozporządzeniach regulujących te zagadnienia. Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z konieczności przywrócenia – w załączniku nr 1 do rozporządzenia na rzecz wszystkich świadczeniobiorców, a nie tylko dotychczas nim objętych kobiet w ciąży i w okresie połogu – świadczenia: usunięcie złogów nazębnych łuku zębowego 1 raz w okresie 12 miesięcy w obrębie całego uzębienia.

Przywrócone świadczenie jest zgodne z rekomendacją Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Więcej: www.mz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum