Projekt rozporządzenia o obrocie lekami w punktach aptecznych do konsultacji

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 18 marca 2010 14:45

Do konsultacji zewnętrznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

Termin zgłaszania uwag mija 31 marca br.

W uzasadnieniu do projektu resort zdrowia informuje, że zmiany w wykazie są konsekwencją opracowania właściwych i kompleksowych kryteriów kwalifikacji – w rozporządzeniu o kryteriach.

„Ze względu na zgłoszone przez podmioty odpowiedzialne oraz podmioty monitorujące rynek farmaceutyczny uwagi do wykazu poszczególnych produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, zaszła konieczność znowelizowania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych” – informuje Ministerstwo Zdrowia.

W przedmiotowym projekcie rozporządzenia został określony wykaz produktów leczniczych zawierający substancje czynne dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych. Tym samym, obecność lub też nieobecność na przedmiotowym wykazie określonych produktów leczniczych zawierających substancje czynne wynika z ich zgodności lub też niezgodności z przedmiotowymi kryteriami. Ponadto, niniejsze rozporządzenie stanowi integralną całość z ww. rozporządzeniem o kryteriach, co tym samym oznacza, iż może ono być analizowane jedynie łącznie z ww. rozporządzeniem.

Przyjęta uprzednio koncepcja pozytywnej listy produktów leczniczych spowodowała, iż stan rejestru w rozporządzeniu o wykazach odbiegał od stanu faktycznego w momencie jego wejścia w życie, ponieważ cały czas dokonują się zmiany w zakresie dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie listy produktów leczniczych zawierających substancje czynne, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych (pozytywny wykaz substancji czynnych).

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum