Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 27 sierpnia 2020 20:44

Projekt zawiera regulacje dotyczące rodzajów i zawartości dokumentacji dyspozytorni medycznej, prowadzonej w SWD PRM. Zakłada się, że dokumentacja dyspozytorni medycznej będzie prowadzona w postaci elektronicznej w dwóch formach: indywidualnej, czyli karty obsługi zgłoszenia i karty zlecenia wyjazdu lub karty zlecenia wylotu oraz zbiorczej, czyli księgi dyspozytorni medycznej.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej
Projekt zawiera regulacje dotyczące rodzajów i zawartości dokumentacji dyspozytorni medycznej, prowadzonej w SWD PRM. Fot. PW/PTWP

Jak wynika z uzasadnienia skutków regulacji, zgodnie ze zmianą organizacyjną systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115), od dnia 1 stycznia 2021 r. dyspozytornie medyczne będą komórkami organizacyjnymi urzędów wojewódzkich, które nie są podmiotami leczniczymi.

Zmiana ta powoduje, że przepisy stanowiące o konieczności prowadzenia dokumentacji medycznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), dla dyspozytorni medycznej przestaną mieć zastosowanie.

W związku z istotną rolą, jaką odgrywa dyspozytornia medyczna w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, niezbędne jest prowadzenie przez dyspozytorów medycznych stosownej dokumentacji, która będzie korelowała z dokumentacją medyczną prowadzoną przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, stanowiąc jednocześnie podstawę uruchomienia zespołów ratownictwa medycznego.

Konieczne jest zatem opracowanie nowych regulacji w odniesieniu do dokumentacji prowadzonej przez tą gałąź Systemu - szczególnie, że będzie ona prowadzona w funkcjonującym od października 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, zwanym dalej „SWD PRM”.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum