Projekt rozporządzenia dot. przedłużenia stosowania współczynników korygujących dla wynagrodzeń pielęgniarek

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 27 listopada 2020 20:56

Celem zmiany rozporządzenia jest przedłużenie do dnia 30 czerwca 2021 r. obowiązujących przepisów regulujących tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach oraz obowiązujących zasad wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń tych pielęgniarek i położnych.

Projekt rozporządzenia dot. przedłużenia stosowania współczynników korygujących dla wynagrodzeń pielęgniarek
Fot. archiwum RZ

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.).

Zmiana w § 1 pkt 1 projektowanego rozporządzenia polega na zmianie daty stosowania współczynników korygujących z dnia 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r.

Jak podano w uzasadnienia projektu rozporządzenia, "proponowane zmiany pozwolą na wypracowanie przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia mechanizmów wyliczania współczynników korygujących przy współudziale zainteresowanych grup zawodowych i świadczeniodawców, a jednocześnie do tego czasu ze względu na obowiązujący stan pandemii zostaną zachowane dotychczasowe mechanizmy umożliwiające przekazywanie środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez grupy zawodowe objęte współczynnikiem korygującym".

Projektowane rozporządzenie umożliwia dyrektorom oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia przekazywanie środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych,na podstawie informacji kwartalnej przekazanej w styczniu oraz kwietniu 2021 r. przez świadczeniodawców, z wyłączeniem świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń,dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.

Natomiast w przypadku świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, środki na podwyżki będą przekazywane na podstawie informacji złożonej według stanu nadzień 1 stycznia 2021.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum