MZ/Rynek Zdrowia | 29-10-2018 22:49

Projekt rozporządzenia dot. funkcjonowania podmiotów sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu.

W projektowanych przepisach rozporządzenia określa się m.in.:
• organizację, kwalifikacje personelu, sposób funkcjonowania i rodzaje podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu;
• sposób współdziałania podmiotów leczniczych, o których mowa w pkt 1, z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi w zakresie sprawowania opieki nad uzależnionymi od alkoholu.

W projektowanych przepisach wskazuje się także m.in. zadania wykonywane odpowiednio przez:
1) poradnię terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz poradnię leczenia uzależnień;
2) całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu oraz całodobowy oddział leczenia uzależnień;
3) dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu oraz dzienny oddział leczenia uzależnień;
4) oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych;
5) hostel dla osób uzależnionych od alkoholu.

Pełna treść projektu rozporządzenia: legislacja.rcl.gov.pl