Projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej

Autor: Rządowe Centrum Legislacji/ Rynek Zdrowia • • 29 marca 2019 18:47

W piątek (29 marca) na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został skierowany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Kazimierza Wielka oraz sołectwom: Cudzynowice, Donosy i Słonowice położonym na obszarze gminy Kazimierza Wielka.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej
W związku z docelowym powstaniem uzdrowiska powstaną nowe możliwosci inwestycyjne Fot. Archiwum

Pismem z 15 grudnia 2016 r. burmistrz miasta i gminy Kazimierza Wielka wystąpił do ministra zdrowia z prośbą o wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Kazimierza Wielka”, obejmującym miasto Kazimierza Wielka i sołectwa: Cudzynowice, Donosy i Słonowice, położone na obszarze gminy Kazimierza Wielka.

Minister zdrowia po przeanalizowaniu złożonego operatu, pozytywnie zaopiniowanego 5 grudnia 2016 r. przez Komisję ds. Operatu Uzdrowiskowego, stwierdził, zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1056), zwanej dalej „ustawą uzdrowiskową”, że obszar ochrony uzdrowiskowej obejmujący trzy sołectwa gminy: Cudzynowice, Donosy i Słonowice oraz miasto Kazimierza Wielka, spełnia warunki zawarte w art. 34 ust. 1 ustawy uzdrowiskowej.

Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. W związku z docelowym powstaniem uzdrowiska powstaną nowe możliwości inwestycyjne, prowadzenia działalności usługowej, turystycznej, rolniczej i handlowej.

Wszelka prowadzona działalność gospodarcza podlegać będzie ograniczeniom dotyczącym ochrony środowiska, związanym z posiadanym przez obszar jej wykonywania statusem obszaru ochrony uzdrowiskowej, jak również ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy uzdrowiskowej w zakresie, w zależności od strefy ochrony uzdrowiskowej, zakazów dotyczących, m.in., budowy zakładów przemysłowych, obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400m2, obiektów budowlanych mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum