Projekt rozporządzenia MZ ws. wpisów do rejestrów podmiotów

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 01 marca 2017 20:55

Ministerstwo Zdrowia publikuje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r. poz. 325), w części normatywnej oraz w załącznikach nr 2, nr 3 i nr 4.

Zmiany w części normatywnej i w załączniku nr 4 są związane z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960), w której w art. 40 dokonano zmiany terminologicznej tj. zastąpiono określenie „przedsiębiorstwo”, określeniem „zakład leczniczy”.

Ponadto, w związku z uchyleniem art. 106 ust. 3 pkt 13 oraz ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w projekcie rozporządzenia wykreślono rubryki dotyczące wpisu danych o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Rozszerzono natomiast informacje o liczbie łóżek i stanowisk w komórce organizacyjnej podmiotu leczniczego.

Dodano rubryki dotyczące liczby stanowisk intensywnej terapii, stanowisk intensywnej opieki oparzeń, stanowisk intensywnej opieki toksykologicznej, stanowisk intensywnej terapii noworodka, stanowisk opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji, stanowisk opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego i stanowisk nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, zmieniono nazwę ,,łóżka intensywnej opieki medycznej” na ,,stanowiska intensywnej opieki medycznej”, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 694, z późn. zm.) sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum