Projekt rozporządzenia MZ: więcej czasu na dostosowanie SOR-ów do wymagań

Autor: DK • Źródło: MZ20 kwietnia 2021 16:11

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego został skierowany do konsultacji publicznych.

Projekt rozporządzenia MZ: więcej czasu na dostosowanie SOR-ów do wymagań
Nowy termin na dostosowanie SOR-ów do nowych wymagań to 1 lipca 2022 r. Fot. archiwum
  • W projektowanym rozporządzeniu nowy termin spełnienia wymagań przez SOR-y został określony na dzień 1 lipca 2022 r.
  • Ponadto dostosowano termin wejścia w życie przepisów odnoszących się do segregacji medycznej w oparciu o system TOPSOR

Rozporządzenie ministra zdrowia z 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego nakłada na podmioty lecznicze posiadające w swoich strukturach szpitalny oddział ratunkowy obowiązek:

1) organizacji w szpitalu miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
2) organizacji gabinetu do przeprowadzenia segregacji medycznej, w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszaru;
3) zapewnienia, aby ordynatorem (lekarzem kierującym oddziałem) był lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej;
4) miejsca izolacji w oddziale;
5) pomieszczeń sanitarno-higienicznych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych;
6) posiadania lotniska, bądź lądowiska.

W projekcie przewiduje się, że powyższe wymagania należy spełnić w określonych terminach do 1 stycznia 2021 r., a w przypadku pkt 6 do 1 stycznia 2022 r.

Nowe terminy

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego wydłuża okres na dostosowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia z 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego w zakresie, o którym mowa wyżej. Nowy termin określony w projektowanym rozporządzeniu został określony na dzień 1 lipca 2022 r.

Ponadto dostosowano termin wejścia w życie przepisów odnoszących się do segregacji medycznej w oparciu o system TOPSOR, do terminu wyznaczonego na dzień 1 lipca 2021 r. w art. 19 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Treść projektu rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum