Projekt porządkujący wystawianie e-recept na środki odurzające i psychotropowe

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 06 sierpnia 2019 17:38

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

Projekt porządkujący wystawianie e-recept na środki odurzające i psychotropowe
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Usuwany jest stan, w którym istniejący system umożliwiający wystawianie e-recept nie pozwala wystawiać recept na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 w sposób w pełni zgodny z nowelizowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. z 2015 r. poz. 1889), w szczególności jego § 6 ust. 1 który wymaga podawania na recepcie słownie sumarycznej ilości środka odurzającego, substancji psychotropowej lub prekursora kategorii 1, zawartej w przepisywanym na podstawie tego rozporządzenia preparacie.

Obecnie w istniejącym systemie istnieje możliwość wyrażenia ww. ilości wyłącznie liczbowo, czyli przez wartość matematyczną wyrażoną znakiem graficznym, a nie słowem.

Oczekiwanym efektem zakładanych działań jest usunięcie stanu braku kompatybilności między stanem faktycznym, a determinowanym przez treść nowelizowanego rozporządzenia stanem prawnym.

W praktyce cel ten zostanie osiągnięty przez modyfikację dotychczasowego przepisu § 6 ust. 1 przez określenie, że dla omawianych recept wymagane jest podawanie ilości sumarycznej środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 (bez precyzowania dla e-recept w jaki sposób, co oznacza że sposób podawania za pomocą liczby, na co pozwalają istniejące systemy, jest prawidłowy), wraz z dodatkowym doprecyzowaniem, że dla recept wystawianych w postaci papierowej sumaryczna ilość ww. środków, substancji lub prekursorów powinna być wyrażana słownie.

Więcej: rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum