Projekt dot. badań psychologicznych Straży Marszałkowskiej w konsultacjach

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 16 lutego 2018 14:05

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący badań psychologicznych Straży Marszałkowskiej, którego wydanie związane jest z ustawą o przekształceniu Biura Ochrony Rządu w Służbę Ochrony Państwa, został w piątek (16 lutego) skierowany do konsultacji publicznych.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 sierpnia 2018 r. W uzasadnieniu wskazano, że termin ten został skorelowany z rozpoczynającą się w tym czasie przerwą wakacyjną, co ułatwi Kancelarii Sejmu dostosowanie się do nowej regulacji.

Podobnie jak wcześniejsze rozporządzenie, także i to zakłada, że badanie psychologiczne obejmuje: określenie sprawności intelektualnej, ocenę osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania psychologicznego w trudnych sytuacjach, oraz określenie dojrzałości społecznej i emocjonalnej osoby badanej.

Tak jak dotychczas, badanie psychologiczne jest przeprowadzane na podstawie wydanego przez Kancelarię Sejmu skierowania, którego wzór określają przepisy medycyny pracy. Upoważniony psycholog wydaje orzeczenie psychologiczne o braku albo istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności strażnika Straży Marszałkowskiej.

Orzeczenie psychologiczne będzie wydawane w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba badana, drugi zostanie przekazany do Kancelarii Sejmu, a trzeci będzie dołączany do dokumentacji badań psychologicznych. Osobie badanej oraz Kancelarii Sejmu przysługuje odwołanie się od orzeczenia.

W czwartek Senat przyjął bez poprawek ustawę o Straży Marszałkowskiej, która rozszerza jej kompetencje, przydzielając m.in. zadania polegające na: prowadzeniu rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego osób, pojazdów, terenów i obiektów Sejmu i Senatu, podejmowaniu działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń i wykrywanie urządzeń podsłuchowych na terenach, w obiektach i w urządzeniach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu.

Czytaj: www.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum