Projekt "N": świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich opiekunów niepełnosprawnych

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 26 kwietnia 2018 14:27

Sejmowa podkomisja proceduje projekt przewidujący, że wszystkim osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnością przysługiwać będzie świadczenie pielęgnacyjne. MRPiPS oceniło go negatywnie z powodu wad.

Fot. archiwum

Podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych obraduje w budynku G w sali 12. Prowadząca posiedzenie przeprosiła na wstępie za zmianę miejsca spotkania, wskazując, że w jej efekcie część osób nie będzie mogła uczestniczyć w posiedzeniu. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 6 lutego br. w sejmowej komisji polityki społecznej, projekt trafił do dalszych prac w podkomisji.

Według projektodawców (klub Nowoczesnej) zgłoszona propozycja ma na celu m.in. wykonanie wyroków TK z października 2014 r. Trybunał, rozpatrując wniosek posłów PiS, orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją. Jak wskazują wnioskodawcy, projekt realizuje część protestujących w Sejmie rodziców osób z niepełnosprawnościami.

"Proponuje się wprowadzenie w ustawie o świadczeniach rodzinnych rozwiązania stanowiącego, że wszystkim osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnością przysługiwać będzie jedno świadczenie opiekuńcze, tj. świadczenie pielęgnacyjne, o ile rezygnują z zatrudnienia na rzecz faktycznej opieki nad osobą niepełnosprawną" - napisano w uzasadnieniu propozycji.

Zastrzeżenia do projektu zgłosiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. "Ten projekt obarczony jest wieloma wadami i błędami; jest nie do przyjęcia" - ocenił wiceminister Bartosz Marczuk

Obecnie osoby opiekujące się dorosłą osobą niepełnosprawną w tym samym wieku mogą być różnie traktowane w zależności od tego, czy niepełnosprawność ich podopiecznego powstała przed, czy po osiągnięciu przez niego dorosłości. Świadczenie pielęgnacyjne - przysługujące rodzicom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi oraz opiekunom osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18. roku życia (lub 25. roku życia, jeśli się uczy) - wynosi ok. 1477 zł netto.

Ta grupa opiekunów wywalczyła podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego po tym, jak wiosną 2014 r. protestowała w Sejmie (okupując go przez kilka tygodni).

Znacznie niższą pomoc otrzymują opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych - 520 zł, jeśli spełniają kryterium dochodowe.

Przed 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne (wtedy w wysokości 520 zł) przysługiwało wszystkim rezygnującym z pracy opiekunom osób niepełnosprawnych; od początku 2013 r., kiedy weszła w życie znowelizowana ustawa o świadczeniach rodzinnych - tylko tym, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi od dziecka. Po zmianach opiekunom osób dorosłych przysługiwał specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł), jednak uzależniono go od dochodu.

Regulacja ta została jednak zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez RPO, jako odbieranie praw nabytych. TK uznał, że było to działanie niekonstytucyjne. Aby zrealizować to orzeczenie, wprowadzono nowe świadczenie - zasiłek dla opiekuna. Nie przywrócono jednak prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, ale przyznano osobom, które miały to uprawnienie przed nowelizacją ustawy, zasiłek w wysokości 520 zł (tyle wyniosło świadczenie pielęgnacyjne przed nowelizacją).

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum