Programy lekowe - kompetencje Zespołów Koordynacyjnych będą ograniczone?

Autor: Marcin Stajszczyk/Rynek Zdrowia • • 08 października 2013 10:54

Kształt kompetencji Zespołów zaproponowany w projekcie zmian w ustawie refundacyjnej (art. 31a 2.) może budzić pewne wątpliwości - zwraca uwagę zabierając głos w dyskusji podczas konsultacji projektu ustawy dr Marcin Stajszczyk, przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Terapeutycznych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, członek Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.

Programy lekowe - kompetencje Zespołów Koordynacyjnych będą ograniczone?
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Projekt założeń zmian w ustawie refundacyjnej zawiera propozycję powoływania Zespołów Koordynacyjnych, decydujących o kwalifikacji oraz wyłączaniu pacjentów w każdym programie lekowym.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 19 września 2013 roku, a termin zgłaszania uwag dla konsultacji społecznych upływa w dniu 19 października 2013 roku.

- Wątpliwości budzi kształt kompetencji Zespołów zaproponowany w projekcie zmian w ustawie refundacyjnej (art. 31a 2.). Zapisano, że do zadań Zespołu należy kwalifikacja pacjentów do programów na podstawie kryteriów włączenia, ocena skuteczności na podstawie zasad monitorowania oraz decydowanie o wyłączeniu pacjenta z programu na podstawie kryteriów wyłączenia.

Należy zwrócić uwagę, że członkowie Zespołów w większości przypadków nie kwalifikują bezpośrednio pacjentów do programów, a jedynie potwierdzają czy złożony przez lekarza wniosek spełnia formalne kryteria programu. To lekarz prowadzący kwalifikuje pacjenta i bierze za to pełną odpowiedzialność. Członkowie Zespołu nie znają wszystkich danych medycznych pacjenta poza tymi najistotniejszymi, jakie są wymagane przez aplikację elektroniczną i na tej podstawie wydają ostateczną decyzję.

Gdyby rzeczony zapis pozostał w obecnym kształcie, to wchodzący w skład Zespołu eksperci musieliby osobiście zbadać i zakwalifikować każdego pacjenta w Polsce, bo tylko wtedy w myśl ustawy mogliby wziąć pełną odpowiedzialność za kwalifikację na podstawie kryteriów programu.

Po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia członkowie Zespołu nie dysponują też narzędziami do bieżącej oceny skuteczności terapii w trakcie trwania programu. To lekarz prowadzący leczenie ocenia skuteczność na podstawie kryteriów monitorowania.

Dokładne przyjrzenie się zapisom projektu nakazuje zadać kolejne bardzo ważne z punktu widzenia pacjentów pytanie: czy intencją ustawodawcy jest ograniczenie kompetencji Zespołów jedynie do potwierdzania kwalifikacji zgodnych z opisem programów?

Pojawienie się w ustawie zapisu, że Zespół kwalifikuje pacjentów „na podstawie kryteriów włączenia do danego  programu” prawdopodobnie likwiduje możliwość kwalifikacji poza opisem programu czyli tzw. wniosków niestandardowych. Będzie to ograniczało dostęp pacjentów do leczenia. W takim przypadku nawet Prezes Funduszu nie będzie mógł w zarządzeniu rozszerzyć kompetencji Zespołu, bo ustawa tego nie przewiduje.

Pozbawienie Zespołów tych kompetencji i ograniczenie ich tylko do potwierdzania czy wniosek złożony przez lekarza spełnia wymogi formalne jest błędem. Takie działanie nie wymaga wiedzy „eksperckiej” tylko sprawności „urzędniczej” i w tym sensie nakazuje zadać pytanie o potrzebę funkcjonowania Zespołów, w których skład wchodzą eksperci medyczni.

Minister właściwy do spraw zdrowia powinien dopuścić w ustawie możliwość podejmowania przez Zespół decyzji wykraczających poza opis programów i zaufać członkom Zespołów, o których powołaniu decyduje, że będą się kierowali aktualną wiedzą medyczną, dobrem pacjenta i dobrem publicznym.

Więcej na ten temat czytaj w Serwisie Reumatologia: Zespoły Koordynacyjne w programach lekowych - nowe regulacje w ustawie refundacyjnej

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum