Prezydium NRL przyjęło stanowiska

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 11 lipca 2014 15:42

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło w piątek (11 lipca) trzy stanowiska: ws. wykorzystywania dla celów ubezpieczeniowych informacji dotyczących zdrowia, ws. zmiany przepisów dotyczących stwierdzania zgonu i wystawiania karty zgonu, a także ws. projektu rozporządzenia MZ nt. wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków badań na ich obecność w organizmie.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z treścią uwag zgłoszonych do wstępnego projektu rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wykorzystywania dla celów ubezpieczeniowych informacji dotyczących zdrowia, a w szczególności informacji o charakterze prognostycznym w zakresie komercyjnych ubezpieczeń osobowych stwierdziło, że nie jest dopuszczalne jakiekolwiek różnicowanie klientów oparte na podstawie danych prognostycznych, gdy dane te wywodzone są z badań genetycznych.

Prezydium zwraca także uwagę, że wszelkie ubezpieczenia publiczne powinny w ogóle abstrahować od sytuacji zdrowotnej ubezpieczonych, a także rokowania co do ich dalszego zdrowia - powinny one przyjmować do ubezpieczenia każdego, a składki ubezpieczeniowe nie mogą być uzależnione od żadnych czynników zdrowotnych.

W sprawie zmiany przepisów dotyczących stwierdzania zgonu i wystawiania karty zgonu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazało na konieczność zmiany przepisów regulujących zasady stwierdzania zgonu i wystawiania karty zgonu. W stanowisku uznano, że przepisy te są niejasne i nie określają precyzyjnie zasad, sposobu i trybu wystawiania kart zgonu i przeprowadzania badań pośmiertnych. Problematyczne jest także ustalenie lekarza właściwego do wystawienia karty zgonu.

Zdaniem Prezydium NRL, jednym z możliwych rozwiązań byłoby wprowadzenie instytucji koronera, rozumianego jako lekarza, z którym właściwy starosta podpisywałby umowę, przy jednoczesnym wyraźnym wskazaniu w przepisach ustawowych, że finansowanie kosztów związanym ze stwierdzaniem zgonu i wystawianiem karty zgonu następuje z budżetu państwa.

W sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badan na ich obecność w organizmie, stwierdzono że projekt wskazuje na zamkniętą listę środków podobnie działających do alkoholu i nie uwzględnia istnienia całej listy innych związków, które również upośledzają zdolności psychomotoryczne kierowców (np. substancje zwane potocznie dopalaczami, które pojawiają się  w liczbie kilkudziesięciu w ciągu roku).

Więcej: www.nil.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum