NRL/Rynek Zdrowia | 20-09-2019 07:45

Prezydium NRL do MZ: 17 tematów do omówienia

Naczelna Rada Lekarska chce omówić z ministrem zdrowia 17 tematów. NRL poinformowała, jakie to tematy, gdy odwołane zostało zaplanowane na czwartek (19 września) spotkanie Prezydium NRL z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia.

Naczelna Rada Lekarska chce omówić z ministrem zdrowia 17 tematów. Fot. PTWP

Jak podała NRL w komunikacie, oczekuje, " że do spotkania dojdzie w najbliższym czasie, a zasygnalizowane tematy zostaną ostatecznie szczegółowo omówione".

O czym chce Prezydium NRL chce rozmawiać z ministrem?

1. Jakie są losy projektu ustawy zmieniającej ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty? Czy Ministerstwo opracowało tekst uwzględniający uwagi zgłoszone w czasie konsultacji społecznych? Czy ustawa ta zostanie skierowana do Sejmu, jeśli tak to kiedy?

2. Jakie są losy projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich dot. przejmowania zagranicznych orzeczeń dyscyplinarnych wobec lekarzy i lekarzy dentystów. NIL przygotowała ustawę, nie znamy jej losów w Ministerstwie.

3. Jakie są losy ustawy zmieniającej ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie obowiązków pacjenta. Naczelna Izba Lekarska otrzymała pismo Minister Józefy Szczurek-Żelazko z dnia 25 kwietnia 2019 r., że prace nad ustawą trwają i że wiodącą rolę odgrywają tutaj organizacje pacjenckie (pismo NRL/ZRP/MD/221/468/2019 z dnia 15 marca 2019 r.)

4. Dyżury medyczne – jakie jest aktualne stanowisko MZ odnośnie interpretacji przepisów dot. zejścia po dyżurze? Czy zejścia po dyżurach wydłużają okres specjalizacji?

5. Jakie są ustalenia kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia w podmiotach leczniczych, o którą NRL wnioskowała w piśmie znak: NRL/ZRP/MK/2-1/133/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. – naruszenia przez szpitale praw lekarzy co do czasu pracy i wynagrodzenia za dyżury lekarskie?

Więcej: nil.org.pl

W czwartek prezes NRL prof. Andrzej Matyja wystosował list otwarty "do Obywateli Rzeczpospolitej".

W liście czytamy m.in.:

"Otwarci na dialog, z nadzieją przyjęliśmy deklarację Ministerstwa Zdrowia o współpracy i cyklicznych spotkaniach z Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Pierwsze, które odbyło się przed rozpoczęciem parlamentarnej kampanii wyborczej, okazało się jak na razie jedynym. Kolejne, zaplanowane na dzisiaj, po przesłaniu do Ministerstwa Zdrowia listy najpilniejszych, bardzo konkretnych spraw do omówienia i problemów do rozwiązania, zostało odwołane.

Nie ma zgody lekarzy na skrajne niedofinansowanie, które pogarsza jakość opieki nad pacjentami i bezpieczeństwo chorych, przeciążenie kadr, coraz gorszy dostęp do specjalistów i leczenia, postępującą degradację polskich szpitali i pogłębiające się ich zadłużanie, przedwczesne zgony, brak edukacji zdrowotnej, a w konsekwencji pogarszający się stan zdrowia polskiego społeczeństwa."

Więcej: nil.org.pl