Prezydent podpisał ustawę o medycynie laboratoryjnej. Wejdzie w życie za miesiąc

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia/PAP19 października 2022 11:30

W środę 19 października prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o medycynie laboratoryjnej. Określa zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów.

Prezydent podpisał ustawę o medycynie laboratoryjnej. Wejdzie w życie za miesiąc
Ustawa o medycynie laboratoryjnej z podpisem prezydenta. Fot. Shutterstock
  • 19 października ustawa o medycynie laboratoryjnej została podpisana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę
  • Stanowi m.in. , że Diagności laboratoryjni będą mieli możliwość wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej
  • Diagnosta laboratoryjny będzie miał obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez samokształcenie
  • O zmianach w kształceniu kadr medycznych  będziemy rozmawiać w trakcie zbliżającego się Forum Rynku Zdrowia w Warszawie - 24 i 25 października. ZAREJESTRUJ SIĘ

Co najważniejszego wprowadza nowa ustawa?

W myśl ustawy osobami uprawnionymi do samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratoriom będzie diagnosta laboratoryjny; lekarz mający prawo wykonywania zawodu i specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii, lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej; lekarz mający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii; lekarz z tytułem specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub z tytułem specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Diagności laboratoryjni będą mieli możliwość wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej. Ta forma udzielania świadczeń zdrowotnych jest przystosowana do prowadzenia działalności leczniczej osobiście i, zależnie od jej zakresu, nie wymaga spełniania wszystkich wymagań organizacyjnych stawianych podmiotom leczniczym.

Minister zdrowia będzie mógł - na wniosek osoby z dorobkiem naukowym lub zawodowym, na podstawie opinii ekspertów - uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego.

Wnioski o uznanie dorobku naukowego i zawodowego osoby zainteresowane będą mogły składać do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Diagności laboratoryjni, których dorobek naukowy lub zawodowy uzna minister zdrowia, będą mogli od razu przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku z tego egzaminu otrzymają tytuł specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Doskonalenie zawodowe: samokształcenie i kursy

Diagnosta laboratoryjny będzie miał obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez samokształcenie i udziału w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, warsztatów i ćwiczeń, a także za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem.

W ustawie przewidziano, że specjalizacja jest dofinansowywana przez ministra zdrowia w ramach środków budżetu państwa, których jest dysponentem, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla diagnostów laboratoryjnych, którzy mogą corocznie rozpocząć specjalizację dofinansowywaną z tych pieniędzy.

Zgodnie z ustawą wprowadzone zostanie do sześciu dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego, który diagnosta laboratoryjny będzie mógł wykorzystać na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego.

Ustawa wprowadza wymagania kwalifikacyjne dla kierownika laboratorium i m.in. przepisy umożliwiające wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego i grupowa praktyka diagnostów laboratoryjnych. Doprecyzowuje także przepisy w zakresie sprawowania przez krajową radę nadzoru nad wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego i zasady przeprowadzania wizytacji w laboratoriach.

Ustawa wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkami. Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum