Prezydent podpisał ustawę dotyczącą orzekania o dalszym pobycie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 04 kwietnia 2019 12:40

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego, która zapewnia sprawcy osadzonemu na mocy decyzji sądu w zakładzie psychiatrycznym prawo do udziału w posiedzeniu dotyczącym jego dalszego pobytu w tej placówce.

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą orzekania o dalszym pobycie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym
Fot. archiwum

Podpisana przez prezydenta ustawa jest dostosowaniem prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca 2017 r. Projekt tej nowelizacji został przygotowany przez Senat.

W marcu 2017 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że osoba, która w stanie niepoczytalności popełniła przestępstwo o znacznej społecznej szkodliwości i została umieszczona przez sąd karny w zakładzie psychiatrycznym, powinna móc uczestniczyć w posiedzeniu, na którym sąd rozstrzyga o jej dalszym pobycie w placówce. TK uznał tym samym, że przepis, który osadzonemu nie gwarantuje takiego prawa, jest niezgodny z konstytucją.

Trybunał uznał wtedy, że sprawa jest bardzo istotna, ponieważ dotyczy gwarantowanej konstytucyjnie wolności osobistej. TK wskazywał, że chodzi tu zarówno o prawo do obecności na posiedzeniu, podczas którego rozstrzygana jest kwestia pozbawienia wolności, jak i prawo do przedstawienia przez osadzonego swojego stanowiska. Trybunał przyznał, że mogą być w tym zakresie ograniczenia, ale muszą być uzasadnione wartościami konstytucyjnymi.

W związku z tym nowelizacja zakłada zapewnienie sprawcy przestępstwa, który przebywa w zakładzie psychiatrycznym, prawa do udziału w posiedzeniu dotyczącym jego dalszego pobytu w tej placówce. "Sprawca ma prawo wziąć udział w posiedzeniu. Sprawca nie bierze udziału w posiedzeniu, jeżeli z opinii biegłych wynika, że byłoby to niewskazane, chyba że sąd uzna jego udział za konieczny" - czytamy w nowelizacji.

Nowe przepisy przewidują, że w opinii o stanie zdrowia sprawcy i postępach w leczeniu będzie zawarta informacja o tym, czy stan zdrowia sprawcy pozwala na udział w tym posiedzeniu. "W razie potrzeby sąd zasięga opinii innych biegłych" - dodano.

Przewidziano także zmianę właściwości miejscowej sądu orzekającego o dalszym pobycie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym na sąd, w którego okręgu przebywa sprawca. "Intencją tej zmiany jest zminimalizowanie obciążeń oraz uciążliwości związanych z konwojowaniem sprawcy przebywającego w zakładzie psychiatrycznym na posiedzenie sądu" - uzasadniono tę zmianę.

Zgodnie z nowelą w wyjątkowych wypadkach organ procesowy może postanowić "o wypłacie biegłemu przed sporządzeniem opinii - jednorazowo lub w ratach - określonej kwoty pieniężnej na poczet wynagrodzenia, jeżeli jest to uzasadnione szczególną czasochłonnością czynności niezbędnych do wydania opinii lub innymi szczególnymi okolicznościami".

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PAP - Mateusz Mikowski

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum