Prezydent podpisał: mają wzrosnąć wynagrodzenia pielęgniarek

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 26 listopada 2010 19:21

Wzrost wynagrodzeń pielęgniarek oraz ograniczenie handlu długami szpitali - to główne założenia znowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, którą w piątek, 26 listopada, podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

Prezydent podpisał: mają wzrosnąć wynagrodzenia pielęgniarek

Nowela podtrzymuje zobowiązanie kierownika ZOZ do przeznaczenia nie mniej niż 40 proc. kwoty, o którą zwiększyły się środki przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w zakładzie. Trzy czwarte z tych pieniędzy będzie musiało być przeznaczane na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Przepis ten jest przejściowy i ma obowiązywać do 31 grudnia 2012 r. Docelowo o kwestii wynagrodzeń mają decydować dyrektorzy lecznic.

W noweli ustawy wprowadzono też zmiany mające na celu ograniczenie handlu wierzytelnościami poprzez konieczność uzyskania zgody na to przez podmiot, który utworzył ZOZ. W większości przypadków będzie to samorząd.

Według MZ, potrzeba nowelizacji w tym punkcie wynikała z konieczności wzmocnienia wpływu organu założycielskiego na zmianę wierzyciela publicznego ZOZ-u. Ponadto spowoduje ograniczenie wtórnego obrotu długami, co wiązało się z dodatkowymi kosztami.

W ustawie wprowadzono także zmiany dotyczące uzyskiwania pieniędzy na realizację programów lub projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Dodatkowo stworzona została podstawa prawna do przekazywania pieniędzy w ramach realizacji programów wieloletnich, co czyni zadość zaleceniom Najwyższej Izby Kontroli. Zgodnie z projektem, możliwe będzie przekazywanie dotacji także jednostkom badawczo-rozwojowym, będącym publicznymi ZOZ-ami.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum