Prezes NRL pisze do ministra zdrowia ws. wystawiania recept

Autor: nil.org.pl/Rynek Zdrowia • • 05 lutego 2016 12:58

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła pismo w sprawie recept na leki refundowane. Wnioskuje m.in. o zniesienia obowiązku określania przez lekarzy odpłatności za leki refundowane.

Prezes NRL pisze do ministra zdrowia ws. wystawiania recept
Maciej Hamankiewicz prezes NRL domaga się zniesienia obowiązku określania przez lekarzy odpłatności za leki refundowane. Fot. PTWP

- Sprawą, która połączyła w ostatnich latach całe środowisko lekarskie, był sprzeciw wobec niektórych przepisów dotyczących refundacji leków wprowadzonych w roku 2012. Lekarze protestowali zwłaszcza przeciwko obowiązkowi określania na recepcie stopnia refundacji za leki i ustalaniu uprawnień pacjenta do refundacji. Wyrazem tego sprzeciwu był pamiętny protest pieczątkowy, którego przesłanie zawarte było w treści pieczątki: Refundacja leku do decyzji NFZ - pisze w liście prezes Hamankiewicz.

Jak przypomina prezes NRL, protest ten spowodował pewne zmiany w przepisach ustawy o refundacji leków, to jednak nie uchylono - wbrew deklaracjom ówczesnego premiera i ministra zdrowia - obowiązku określania na recepcie stopnia refundacji za wypisywane leki i obowiązku ustalania uprawnień do refundacji osób uprzywilejowanych. 

Oba te obowiązki zapisano w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Pozostawiono również zasadę, że refundacja leku przypisana jest do wskazań zarejestrowanych przez producenta preparatu handlowego, a nie do faktycznych zastosowań klinicznych.

- Zasada ta była krytykowana powszechnie, nie tylko przez lekarzy praktyków, ale i ekspertów np. przez obecnego wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandę. Jest ona, w połączeniu z obowiązkiem określania odpłatności za lek przez lekarza, oraz z karami, jakie grożą lekarzom za błędy przy wypisywaniu recept, powodem tego, że wielu lekarzy unika przepisywania leków refundowanych - tłumaczy dalej prezes NRL.

Jak czytamy w piśmie, NRL  w porozumieniu z organizacjami lekarskimi, które były współorganizatorami ww. protestu, reprezentowanymi przez Przewodniczącego Jacka Krajewskiego z Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Przewodniczącego Krzysztofa Bukiela z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Prezesa Andrzeja Grzybowskiego z Polskiej Federacji Pracodawców, zwraca się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o doprowadzenie do takich zmian:

1) zniesienia obowiązku określania przez lekarzy odpłatności za leki refundowane, poprzez:
• uchylenie art. 45 ust. 2 zdanie drugie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz uchylenie art. 96a ust. 8 pkt 4 i pkt 7-10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (zobowiązanie lekarza do odnotowywania uprawnień osób uprzywilejowanych w dostępie do leków),
• uchylenie art. 45 ust. 2a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (zobowiązanie lekarza do określenia odpłatności leku na recepcie),
• dokonanie odpowiednich zmian w rozporządzeniu MZ w sprawie recept lekarskich;
2) zniesienia przyporządkowania refundacji leków do wskazań zarejestrowanych przez producenta preparatu handlowego, poprzez zmianę odpowiedniego przepisu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Więcej: www.nil.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum