Prezes Janicka do prezesa Hamankiewicza o (m. in.) naruszeniu Kodeksu Etyki Lekarskiej

Autor: PPOZ, LJX/rynekzdrowia.pl • • 18 lipca 2012 10:25

Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, napisała list otwarty do Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Nie ukrywa w nim rozczarowania odpowiedzią, jaką otrzymała od prezesa NRL na swoje poprzednie pismo.

Chodzi o stanowisko dr Hamankiewicza opublikowane na stronie NIL w poniedziałek (16 lipca), jako odpowiedź na pismo prezes Janickiej, w którym poruszyła ona kwestię leczenia pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,

"Za szczególnie naganne i graniczące z potwarzą uznaję twierdzenie, że żywione przeze mnie i innych lekarzy poglądy w zakresie relacji pomiędzy ChPL, a aktualną wiedzą medyczną i działania z nimi zgodne nie służą interesom pacjentów i mogą popadać w konflikt z normami deontologii zawodowej. Publiczne oskarżenia wystosowane pod moim adresem - ale i adresem innych lekarzy, którzy zdanie moje podzielają - stanowią naruszenie art. 52 ust. 2 Kodeks Etyki Lekarskiej, zgodnie z którym lekarz powinien zachować szczególną ostrożność w formułowaniu opinii o działalności zawodowej innego lekarza, w szczególności nie powinien publicznie dyskredytować go w jakikolwiek sposób” - pisze prezes Janicka i dodaje:

"Przywołana do odpowiedzi zarówno z wiedzy medycznej, jak i wskazań rejestracyjnych oraz znajomości prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, której Panu - jak sam Pan przyznaje brakuje - śpieszę z wyjaśnieniem, jak brzmią dyrektywy unijne i jakie niebezpieczeństwo grozi lekarzom  właśnie w związku z nieznajomością prawa".

Prezes PPOZ wyjaśnia, że choć przepisy unijne nie regulują expressis verbis zasad wykonywania zawodu lekarza, to liczne postanowienia wspólnotowego prawa farmaceutycznego mają na jego pracę bezpośredni wpływ. Takimi aktami są chociażby dyrektywy unijne: 2001/20/WE z 4 kwietnia 2001 r., 2001/83/WE z 6 listopada 2001 r. i 2010/84/UE z 15 grudnia 2010 roku.

Pierwsze dwie zostały już implementowane do polskiego systemu prawa i zasadniczo zmieniły normy w zakresie rejestracji produktów leczniczych, badań klinicznych, reklamy i bezpieczeństwem farmakoterapii. To jednak nie koniec zmian: obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne, mające na celu wprowadzenie ostatniej z wymienionych dyrektyw.

"Oczekuję, że Naczelna Rada Lekarska pod Pana kierownictwem opracuje rzetelne informacje  o skutkach medycznych i prawnych dotyczące odpowiedzialności ordynacji lekarskiej zarówno tej, która wynika z charakterystyki produktu leczniczego jak i tej, która poza nią wykracza, oraz obowiązków w tym zakresie wobec pacjentów. Lekarze polscy winni posiadać tę aktualną wiedzę właśnie z opracowań NRL" - postuluje prezes PPOZ.

Więcej: http://www.klr.pl/
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum