Prawo pacjenta do poszanowania jego godności. Rejestratorka nie może go obrażać

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia01 lipca 2022 19:00

Czy prawo pacjenta do poszanowania godności musi być respektowane również przez personel niemedyczny podmiotu leczniczego, np. przez pracownika rejestracji przychodni?

Prawo pacjenta do poszanowania jego godności.  Rejestratorka nie może go obrażać
Prawo pacjenta do poszanowania jego godności: stanowisko RPP. Fot. Shutterstock
  • Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych
  • Pojawia się jednak pytanie o obowiązek poszanowania godności pacjenta przez personel niemedyczny nieobjęty przepisami dla podmiotów medycznych
  •  "Niedozwolone jest przedmiotowe, wulgarne czy obraźliwe traktowanie pacjentów" - zauważa Rzecznik Praw Pacjenta

Prawo do godności zapisano w konstytucji

"Niedozwolone jest przedmiotowe, wulgarne czy obraźliwe traktowanie pacjentów. Sposób zachowania personelu wobec pacjenta powinien być oparty w szczególności na życzliwości, wyrozumiałości i zrozumieniu" - napisał Rzecznik Praw Pacjenta.

Chodzi o sytuację, kiedy pacjent ma kontakt z personelem niemedycznym. W ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wskazano, że pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

"W celu realizacji wskazanego prawa osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta" - brzmi jeden z jej artykułów. Nie ma tam jednak zapisu wprost, co w przypadku, gdy prawo do poszanowania godności jest naruszane przez personel niemedyczny.

Szanować godność na każdym etapie kontaktu pacjenta

Pojawiło się pytanie o obowiązek poszanowania godności pacjenta (a także jego intymności) przez personel niemedyczny podmiotu leczniczego, nieobjęty bezpośrednio  przepisem prawa wynikającym ze wspomnianej ustawy. Nie uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, ale ma styczność z pacjentem w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.

Sprawę wyjaśnia Rzecznik Praw Pacjenta: "prawo pacjenta wynikające z  powyższej ustawy ma charakter ogólny, jego celem jest zabezpieczenie poszanowania intymności i godności pacjenta na każdym etapie jego kontaktu z podmiotem leczniczym (jego pracownikami)".

- Dotyczy to także osób z personelu niebędącego personelem medycznym, a do których obowiązków należy np. rejestracja pacjentów. Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych powinien podjąć odpowiednie działania organizacyjne celem realizacji obowiązków wynikających z omawianego prawa pacjenta, np. dokonywać oceny pracy personelu także pod tym kątem oraz szkolić personel z właściwych relacji z pacjentami - argumentuje rzecznik.  Niedozwolone jest przedmiotowe, wulgarne czy obraźliwe traktowanie pacjentów. Sposób zachowania personelu wobec pacjenta powinien być oparty w szczególności na życzliwości, wyrozumiałości i zrozumieniu.


Jest wyrok w tej sprawie

To stanowisko potwierdza treść wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2019 r.

- Na prawo poszanowania godności składa się prawo do odpowiedniego kulturalnego, życzliwego stosunku do pacjentów, którym podmiot udziela świadczeń zdrowotnych. Obowiązek ten obejmuje nie tylko personel medyczny (lekarzy, pielęgniarki), ale każdego pracownika podmiotu leczniczego, a zwłaszcza zatrudnionego w rejestracji - brzi uzasadnienie orzeczenia.

- Od tych czynności podejmowanych przez personel rejestracji pacjentów zależy dojście do świadczeń, kolejności udzielanych świadczeń. Podmiot leczniczy ma zatem obowiązek takiej organizacji pracy aby pacjent miał pełen dostęp do świadczeń, bez obawy o odrzucenie, niechęć, wulgarne zachowanie. Naruszenie zbiorowych praw pacjentów obejmuje nie tylko wykonywanie czynności przez lekarzy, pielęgniarki, a całość organizacyjną umożliwiającą pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w ramach sprawnej, kulturalnej obsługi - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Warto nadmienić, że godność człowieka została zapisana w Konstytucji RP i chroniona jest licznymi przepisami prawa, zarówno cywilnymi, jak i karnymi.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum