Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej. Rzecznik Praw Pacjenta przypomina ważne informacje i mówi, ile to kosztuje

Autor: oprac. KM • Źródło: PAP17 grudnia 2022 08:14

Rzecznik praw pacjenta przypomina o prawie do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli dokumentów dotyczących stanu zdrowia i udzielonych świadczeń zdrowotnych. Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej jest bezpłatne - poinformowano na stronach rządowych.

Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej. Rzecznik Praw Pacjenta przypomina ważne informacje i mówi, ile to kosztuje
Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej jest bezpłatne - przypomina RPP. Fot. Adobestock
  • Dokumentacja może być udostępniona: do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  • Dokumentację można przekazać poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku, a także poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (o ile zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia)
  • Dokumentacja może być przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz na informatycznym nośniku danych

Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej jest bezpłatne

W ramach wglądu do dokumentacji medycznej w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych istnieje możliwość sporządzenia notatek lub zdjęć dokumentacji medycznej.

Jak poinformowano, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej nie tylko osobie, której dotyczy dokumentacja, ale również osobie upoważnionej do odbioru.

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej jest bezpłatne. Natomiast za przygotowanie wyciągu, odpisu, kopii wydruku lub skanu placówka medyczna może pobierać opłatę.

Określona maksymalna wysokość opłaty

Maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej od 1 grudnia 2022 r. wynosi:

  • za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej nie może przekroczyć 12,96 zł;
  • za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej nie może przekroczyć 0,45 zł;
  • za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych nie może przekroczyć 2,59 zł.

- Zgodnie z przepisami, w przypadku zmarłego pacjenta, placówka medyczna poza dotychczas uprawnionymi osobami (czyli osobami upoważnionymi przez pacjenta za życia oraz przedstawicielem ustawowym) dokumentację medyczną ma obowiązek udostępniać również osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu za życia pacjent - przekazano w informacji.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum