Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia | 24-04-2017 13:56

Prawa pacjentów LGBT. Lekarze powinni je znać

Problemem praw pacjentów LGBT zajęła się Kampania Przeciw Homofobii. Akcja "Poznaj swoje prawa" jest skierowana do osób nieheteroseksualnych. Instruuje pacjenta, jak postępować, gdy lekarz dyskryminuje go ze względu na orientację seksualną.

Eksperci kampanii przekonują, że skargi mają również znaczenie w dochodzeniu odszkodowań. Fot. Fotolia

Życie osobiste pacjentów LGBT, a w szczególności ich orientacja seksualna, staje się powodem do niestosownych uwag, uzależniania świadczenia pomocy od przedstawienia wyników badań np. na obecność wirusa HIV czy w skrajnych przypadkach do rezygnacji z prowadzenia chorego - pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Najczęściej dochodzi do naruszeń w zakresie prawa do poszanowania intymności i godności, prawa do tajemnicy informacji, prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, a także prawa do kontaktu z osobą bliską.

Każdy, kto uzna że został potraktowany w nieprawidłowy sposób, może i powinien zgłosić naruszenie odpowiednim instytucjom: Rzecznikowi Praw Pacjenta, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, właściwej miejscowo Izbie Lekarskiej. 

Eksperci kampanii przekonują, że skargi mają również znaczenie w dochodzeniu odszkodowań. Jak tłumaczą, jedynie postępowanie zakończone decyzją Rzecznika Praw Pacjenta jest podstawą do uzyskania rekompensaty pieniężnej w sądzie.

Konsekwencje braku właściwych relacji mają już nie tylko aspekt obyczajowy, ale i prawny. Kampania Przeciw Homofobii w 2016 r. wydała "Przewodnik dla kadry medycznej. Zdrowie LGBT".

Przewodnik wymienia o "przykłady nieodpowiednich reakcji pracowników służby zdrowia przytoczone osobiście przez pacjentów i pacjentki LGBT":
• zaniedbanie służbowe, niewłaściwe przeprowadzenie badania lub nawet odstąpienie od jego wykonania wynikające z negatywnej i prywatnej reakcji lekarza na zgłoszoną potrzebę pacjenta (np. niechęć do wykonania badania cytologicznego lesbijce);
• informowanie osób trzecich, że pacjent jest odmiennej orientacji seksualnej niż heteroseksualna, bez względu na zgodę czy wiedzę tej osoby, w sytuacji, gdy informacja ta nie ma związku z
leczeniem (np. informowanie o tym fakcie współpracowników pacjenta w ramach "żartu", z
chęci przypodobania się otoczeniu, bagatelizowania powagi i konsekwencji tej sytuacji, a
także z pogwałceniem tajemnicy lekarskiej oraz ustawowych praw pacjenta do ochrony danych osobowych);
• nieoferowanie usług kapelana szpitalnego z powodu subiektywnego przeświadczenia, że wszystkie osoby LGBT są niewierzące;
• odmowa przyjęcia pacjenta z powodu jego orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej (np. wyproszenie pacjenta z gabinetu bez podania przyczyny i/lub zaniechanie wykonania zabiegu – pomimo wcześniejszego umówienia się z daną osobą na termin wizyty, tuż po dowiedzeniu się o
jej orientacji seksualnej).

Więcej: www.gazetaprawna.pl