KR/Rynek Zdrowia | 09-12-2011 09:36

Pracodawcy RP: resort zdrowia ograniczy leczenie jaskry i zaćmy

W opinii organizacji Pracodawców RP od 1 stycznia 2012 r. dostęp do leczenia zaćmy i jaskry zostanie ograniczony. Tylko na Śląsku blisko 80 proc. szpitali, zarówno publicznych jak i niepublicznych, utraci prawo do wykonywania tego typu świadczeń.

Jak wskazuje Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, sytuacja jest spowodowana zapisem, jaki znalazł się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, według którego w skład personelu uprawnionego do wykonywania tych świadczeń powinna wchodzić pielęgniarka - specjalistka w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego.

W jego opinii, spełnienie takiego zapisu jest w praktyce niewykonalne, ponieważ liczba osób legitymujących się takim wykształceniem jest stanowczo za mała i nie pozwala na zapewnienie wystarczającej dostępności do leczenia. Takich pielęgniarek nie mają zarówno szpitale publiczne jak też niepubliczne.

Zdaniem Andrzeja Mądrali, wprowadzając zapis Ministerstwo Zdrowia nie przeanalizowało dostępności kadry i możliwości spełnienia nowego wymogu.

- Co ciekawe, pojawia się on w okulistyce, gdzie faktyczny udział pielęgniarki w przebiegu całego zabiegu jest niewielki. Takiego wymogu nie stawia się np. w kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, torakochirurgii, chirurgia ogólnej i onkologicznej, gdzie pielęgniarka w znacznie większym zakresie wspomaga pracę zespołu lekarskiego - twierdzi Krzysztof Macha, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

Kontraktowanie w Śląskim Oddziale Wojewódzkim pokazuje, że NFZ wymóg ten odczytuje literalnie i odrzuca ofertę wszystkich świadczeniodawców, którzy nie posiadają pielęgniarki z wymaganą specjalizacją.

Zdaniem Pracodawców RP minister zdrowia powinien niezwłocznie interweniować i dostosować wymogi do realiów.

- Nie jesteśmy przeciwni nowemu wymogowi, ale potrzebujemy minimum trzech lat, aby go spełnić - tyle wynosi czas niezbędny na zdobycie nowej specjalizacji - podkreśla przedstawiciel OSSP.

Pracodawcy RP wnoszą konieczność zastosowania jak najszybszej odautorskiej interpretacji zapisu mówiącego o konieczności posiadania pielęgniarki operacyjnej oraz powtórzenia konkursów przeprowadzonych w niektórych województwach.

W ich opinii, niezbędna jest też jak najszybsza nowelizacja (przed 2011 r.) rozporządzenia z dn. 15 września br. W przeciwnym razie od 1 stycznia 2012 roku NFZ będzie miał obowiązek rozwiązać umowy na leczenie jaskry i zaćmy we wszystkich województwach ze szpitalami, które nie posiadają pielęgniarki ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego.