Pracodawca może skontrolować L4 pracownika. ZUS przypomina zasady

Autor: oprac. SzB • Źródło: ZUS, Rynek Zdrowia01 września 2022 20:30

Zwolnienie lekarskie. Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników L4 z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. ZUS przypomina zasady.

Pracodawca może skontrolować L4 pracownika. ZUS przypomina zasady
Kontrola zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę. Oto najważniejsze zasady. Fot. Shutterstock
  • Kontrola zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę polega na ustaleniu, czy w okresie L4 pracownik nie wykonuje pracy zarobkowej, lub czy nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z celem
  • Jeśli chodzi o terminy, kontrole pracodawca powinien przeprowadzać w miarę potrzeby, bez ustalania z góry stałych jej terminów
  • W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że pracownik, który korzysta ze zwolnienia lekarskiego wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego celem, sporządza się protokół

Zwolnienie lekarskie pod lupą. Pracodawca też może skontrolować L4

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.

- Kontrola polega na ustaleniu, czy w okresie zwolnienia lekarskiego pracownik nie wykonuje pracy zarobkowej, lub czy nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z celem - przypomina ZUS.

Jeżeli natomiast zwolnienie lekarskie zostało wystawione z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, należy ustalić, czy nie ma innych domowników, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny (wyjątkiem jest opieka nad dzieckiem w wieku do dwóch lat). 

Pracodawca może zlecić kontrolę L4 innej osobie

Pracodawca uprawniony do kontroli prawidłowości może kontrolę przeprowadzić sam. Ma także możliwość zlecenia jej innej osobie (np. innemu pracownikowi). Ze względu na wrażliwy charakter sprawy, powinna być to osoba ciesząca się dobrą opinią, która budzi zaufanie.

Jak wskazuje ZUS, taka osoba powinna także posiadać wiedzę o przepisach określających zasady postępowania przy przeprowadzaniu kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, a także przepisy o ochronie danych osobowych.

Pracodawca takiej osoby wystawia imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

- Upoważnienie jest ważne łącznie z legitymacją pracowniczą albo dokumentem tożsamości, których numery powinny być podane w upoważnieniu - przypominają przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Pracodawca musi także pamiętać, że jeśli zleci kontrolę podmiotowi zewnętrznemu, odpowiada za to, żeby przepisy o ochronie danych osobowych nie zostały naruszone. 

Kontrola zwolnienia lekarskiego nie tylko w miejscu zamieszkania 

Jeśli chodzi o terminy, kontrole pracodawca powinien przeprowadzać w miarę potrzeby, bez ustalania z góry stałych jej terminów.

Może ją nasilić np. w okresach, w których wzrasta liczba pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich. 

Kontrolę można przeprowadzić w miejscu zamieszkania, miejscu czasowego pobytu czy innym miejscu, jeśli z posiadanych informacji wynika, że jest to działanie celowe. Możliwa jest także kontrola w miejscu pracy lub w miejscu prowadzenia działalności pozarolniczej. 

Jeśli osoba przeprowadzająca kontrolę, nie zastanie pracownika w domu, należy ją w miarę możliwości ponowić, a także wyjaśnić przyczyny tej nieobecności.

Jeżeli pracownik poda uzasadniony powód (np. wizyta u lekarza itp.), nie można uznać, że zwolnienie było nieprawidłowo wykorzystywane.

- W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że pracownik, który korzysta ze zwolnienia lekarskiego od pracy wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał to zwolnienie niezgodnie z jego celem, sporządza się protokół. Zawiera on ustalenia dokonane podczas kontroli, w tym opis, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy. Osoba kontrolowana może wnieść uwagi do całości. Ustalenia kontroli zawarte w protokole kontroli są podstawą do niewypłacenia pracownikowi zasiłku - przypomina ZUS..

Decyzję w sprawie uprawnień do zasiłku wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- Jeżeli kontrolę przeprowadzał pracodawca, ZUS wydaje decyzję na jego wniosek lub na wniosek pracownika. Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu. Odwołanie to można złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję. Na złożenie odwołania przysługuje miesiąc od dnia otrzymania decyzji - dodają przedstawiciele ZUS-u.  

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum