Prace nad zmianami w dostępie bliskich do dokumentacji zmarłego pacjenta potrwają dłużej

Autor: PW/Rynek Zdrowia • • 05 czerwca 2018 19:03

Podczas wtorkowego (5 czerwca) posiedzenia sejmowej komisji zdrowia Rzecznik Praw Pacjenta zgłosił istotne uwagi do opracowywanego projektu zmian w ustawach, które mają doprecyzować zasady dostępu rodziny do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta. Prowadzący posiedzenie wytknęli instytucji RPP opóźnianie prac nad nowelizacją, "która ma realizować interes pacjenta".

Lekarze: Niech to sąd ustala kto jest osobą bliską zmarłego pacjenta i czy ma prawo do wglądu w dokumentację. Fot. Fotolia

Sejmowa komisja zdrowia podczas posiedzenia we wtorek  zajęła się zmianami przepisów dotyczących zasad udostępniania dokumentacji medycznej osobom bliskim pacjenta, po jego zgonie. Potrzebę takich zmian zgłosił do sejmowej komisji petycji w październiku minionego roku Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców.

Obecnie obowiązujące prawo, wprowadzone ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zwalnia lekarza z zachowania tajemnicy lekarskiej wobec osób bliskich zmarłemu.

Lekarze: niech sąd decyduje komu z bliskich udostępnić dokumentację
Jak podnosili lekarze z Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców, brak jest jednak precyzyjnych przepisów, które pozwalałyby lekarzowi ustalić m.in. kto zalicza się do osób bliskich zmarłemu, i jak lekarz, poproszony o udostępnienie dokumentacji, miałby to sprawdzić.

Lekarze proponowali m.in. zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty poprzez wprowadzenie do niej zapisu, że lekarz jest związany tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi sąd, w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby bliskiej.

W trakcie wtorkowego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia zastępca rzecznika praw pacjenta Grzegorz Błażewicz przypomniał, że proponowane aktualnie zmiany w prawie, dotyczące ingerencji sądu, powinny precyzować, że będzie ona mogła mieć miejsce wyłącznie w sytuacji sporu pomiędzy osobami bliskimi (lekarz dokumentacji nie może udostępnić, jeśli nie zgadza się inna osoba bliska - red.) lub wątpliwościami lekarza/podmiotu leczniczego co do statusu osoby bliskiej.

Jak zwrócił uwagę RPP, w projekcie zawarto propozycję, że informacja o zmarłym pacjencie oraz jego dokumentacja medyczna nie będą udostępniane w przypadku sprzeciwu tego pacjenta, ale jednocześnie wskazane zostały dwie przesłanki, które mogą ten sprzeciw podważyć: dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu śmierci pacjenta oraz zagrożenie życia lub zdrowia osoby bliskiej.

RPP: wola pacjenta powinna być bezwzględnie respektowana
- Zdaniem RPP wola pacjenta w zakresie sprzeciwu powinna być respektowana bezwzględnie. Proponowane rozwiązanie, to niebezpieczny precedens. Także organizacje pacjentów wskazują, że wola pacjenta w tym zakresie powinna być respektowana - mówił Grzegorz Błażewicz.

Argumentował: - Pacjent ma prawo do ochrony prywatności w zakresie przekazywanych informacji, a więc i prawo do tego, aby inne osoby nie miały wiedzy co do tego na co chorował. Można sobie wyobrazić sytuację, gdy ktoś ukrywał za życia chorobę np. weneryczną czy psychiczną i nie chciał, by wiedziały o tym wskazane przez niego osoby bliskie. Sprzeciw co do ujawniania danych wobec konkretnych osób pacjent wyraża w oparciu o przemyślaną decyzję i negowanie woli pacjenta po jego śmierci nie powinno mieć miejsca.

Zdaniem RPP - odnośnie drugiej przesłanki, która mogłaby podważyć sprzeciw pacjenta - jaką jest sytuacja zagrożenie życia lub zdrowia osoby bliskiej, nawet przepisy o przeszczepianiu organów nie idą tak daleko.

RPP przedstawił też kilka innych uwag do projektu zmian w ustawie, nad którymi od siedmiu miesięcy pracuje podkomisja nadzwyczajna; przewodniczy jej poseł Tadeusz Dziuba.

Uwagi RPP - dlaczego dopiero teraz?
Z-ca RPP Grzegorz Błażewicz był pytany zarówno przez wiceprzewodniczącego komisji zdrowia posła Tomasza Latosa, jak i prowadzącego posiedzenie komisji jej przewodniczącego posła Bartosza Arłukowicza, skąd tak późne zgłoszenie uwag przez RPP do projektu. Na tym tle doszło do wymiany zdań z zastępcą RPP, szczególnie ostrej ze strony obu posłów.

Poseł Latos wyjaśniając, że "jedna rzecz jest poza sporem, ta mianowicie, że RPP jest w stałym rozdzielniku komisji zdrowia i był zapraszany na prace podkomisji", dopytywał dlaczego rzecznik nie uczestniczył w pracach podkomisji i na jej forum nie zgłaszał zastrzeżeń do projektu. Jak uzasadniał poseł "żeby nie marnować czasu komisji", uwagi powinny być poddane dyskusji wcześniej, właśnie na podkomisji.

- Nie satysfakcjonuje mnie przedstawienie gotowego projektu zmian w październiku i praca nad nim po konsultacjach w komisji w styczniu, a może nawet później - mówił poseł Latos, proponując, by rozważyć przyjęcie projektu w wersji bez uwag RPP lub tylko z niewielkimi poprawkami "skoro to prawo już coś poprawia i daje większe prawa pacjentom". - Później, można dokonać już rządowej nowelizacji, najprawdopodobniej za rok - sugerował.

Zastępca rzecznika praw pacjenta Grzegorz Błażewicz wyjaśniał, że udział reprezentowanej przez niego instytucji w pracach podkomisji "był jedynie towarzyszący", a sam nie uczestniczył w posiedzeniach podkomisji. - Nie mieliśmy możliwości wypowiedzenia się co do tych kwestii - powiedział.

Projekt odesłany do podkomisji
- Ale dlaczego nie było możliwości? Ktoś panu zabronił, nie był pan zaproszony, o co chodzi? - dociekał prowadzący posiedzenie komisji zdrowia Bartosz Arłukowicz.

- RPP brał udział w pracach podkomisji, jednak przedstawienie tak szerokiej analizy wymagało dużego nakładu pracy - przekonywał Błażewicz, argumentując, że to wynik zbiegnięcia się w czasie prac nad nowelizacją ustawy o prawach pacjenta, jak i prac podkomisji.

- Żarty sobie robicie - podsumował tę wymianę zdań Arłukowicz. Po konsultacji w prezydium komisji zdrowia zamknął posiedzenie, projekt zmian w przepisach ponownie kierując do podkomisji.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum